Документ 2486-III, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2001

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України від 24 травня 2001 року
"Про проведення парламентських слухань
"П'ята річниця прийняття Конституції України.
Права і свободи громадян України -
сподівання і реальність"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Верховної Ради України від 24 травня
2001 року "Про проведення парламентських слухань "П'ята річниця
прийняття Конституції України. Права і свободи громадян України -
сподівання і реальність" ( 2431-14 ) такі зміни:
1. У пункті 1 цифри і слова "13 червня 2001 року" замінити
цифрами і словами "20 червня 2001 року".
2. Пункти 2 і 3 замінити пунктом 2 такого змісту:
"2. Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин забезпечити
підготовку і проведення зазначених парламентських слухань. З цією
метою, зокрема:
залучити представників центральних та місцевих органів
виконавчої влади для здійснення необхідних заходів щодо
організаційного та методичного забезпечення проведення
парламентських слухань;
підготувати та видати за рахунок Верховної Ради України
інформаційно-довідкові матеріали".
У зв'язку з цим пункти 4 - 6 вважати відповідно
пунктами 3 - 5.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 7 червня 2001 року
N 2486-IIIвгору