Документ 2485-XII, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 08.07.1992

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 23 Закону України
"Про загальний військовий обов'язок і військову
службу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 36, ст.527 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Пункт "а" частини першої статті 23 Закону України "Про
загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 )
викласти в такій редакції:
"а) для солдатів і сержантів, які проходять строкову
військову службу в Збройних Силах України, Національній гвардії
України, Прикордонних військах України, інших військових
формуваннях та Службі безпеки України, - 18 місяців (для осіб, які
мають вищу освіту, - 12 місяців); для матросів і старшин, які
проходять строкову військову службу на кораблях, суднах і в
берегових частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил
України та в морських частинах Прикордонних військ України, - 24
місяці (для осіб, які мають вищу освіту, - 18 місяців); для
солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять військову
службу за контрактом, - 3 роки;".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 19 червня 1992 року
N 2485-XIIвгору