Документ 2481-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.11.2012, підстава - 5475-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5475-VI ( 5475-17 ) від 06.11.2012, ВВР,
2013, N 44-45, ст.634 }
Про внесення змін і доповнень до Закону
Української РСР "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст.515 )

Внести до Закону Української РСР "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ) від 3 липня 1991 року (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 33, ст.443) такі зміни і
доповнення:
1. У назві і тексті слова "Українська РСР", "Кримська АРСР"
замінити відповідно словами "Україна", "Республіка Крим".
2. Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
"Порядок підготовки і проведення республіканського та
місцевих референдумів у Республіці Крим з питань, віднесених до її
відання, регулюються цим Законом і законодавством Республіки
Крим".
3. Доповнити новими статтями 3-1, 6-1 такого змісту:
"Стаття 3-1. Предмет республіканського і місцевих
референдумів у Республіці Крим
Предметом республіканського (Республіки Крим) референдуму
може бути прийняття, зміна або скасування рішень з питань,
віднесених законодавством України до відання Республіки Крим. Предмет місцевого референдуму в Республіці Крим визначається
законодавством Республіки Крим".
"Стаття 6-1. Обмеження на проведення референдумів
Проведення референдумів з питань, що не відносяться до
відання Республіки Крим та органів місцевого і регіонального
самоврядування адміністративно-територіальних одиниць в Україні,
не допускається, а результати таких референдумів визнаються
такими, що не мають юридичної сили".
4. Статтю 10 доповнити частиною першою такого змісту:
"Прийняття рішень про проведення референдумів з питань, що не
відносяться до відання Республіки Крим або до відання органів
місцевого і регіонального самоврядування, тягне за собою
відповідальність, передбачену законодавством".
У зв'язку з цим частину першу статті 10 вважати частиною
другою.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 19 червня 1992 року
N 2481-XIIвгору