Документ 2480-XII, перша редакція — Прийняття від 19.06.1992
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Конституції
(Основного Закону) України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст.514 )

Внести до Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 )
такі зміни і доповнення:
1. Статтю 19 виключити.
2. Частину першу статті 30 виключити.
3. Статтю 31 викласти в такій редакції:
"Стаття 31. В Україні існує єдине громадянство. Підстави і порядок набуття і втрати громадянства України
визначаються Законом "Про громадянство України" ( 1636-12 ). На підставі двосторонніх міждержавних договорів допускається
подвійне громадянство. Громадяни України за кордоном користуються захистом і
заступництвом держави".
4. Частину другу статті 34 виключити.
5. Частину другу статті 35 викласти в такій редакції:
Іноземні громадяни та особи без громадянства, які
перебувають на території України, зобов'язані поважати і
додержувати Конституції та законів України".
6. Частину першу статті 37 викласти в такій редакції:
"Стаття 37. Громадяни України мають усю повноту
соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод,
проголошених і гарантованих Конституцією та законами України".
7. У частині другій статті 38 виключити слово
"соціалістичною".
8. У статті 45 виключити слова "відповідно до цілей
комуністичного будівництва".
9. У статті 48 слово "соціалістичного" замінити словом
"конституційного".
10. Частину другу статті 57 викласти в такій редакції:
"Громадянин України зобов'язаний додержувати Конституції та
законів України".
11. У статті 58 виключити друге речення.
12. Статтю 59 виключити.
13. У статті 60 виключити слова "Радянської",
"соціалістичної".
14. У статті 61 слово "СРСР" виключити.
15. У статті 62 слова "Радянської багатонаціональної держави"
замінити словом "України".
16. Статтю 70 викласти у такій редакції:
"Стаття 70. Територія України є єдиною, неподільною,
недоторканною і цілісною. Будь-які зміни території і державних
кордонів України без згоди народу України не дозволяються".
17. Частину третю статті 73 виключити.
18. Частину першу статті 74 виключити.
19. Статтю 75 виключити.
20. У частині четвертій статті 90 слова "Союзу РСР та"
виключити.
21. Частину другу статті 95 викласти в такій редакції:
"Недоторканність депутатів, а також інші гарантії
депутатської діяльності встановлюються законодавством України".
22. Частину третю статті 153 викласти в такій редакції:
"Недоторканність суддів і народних засідателів, а також інші
гарантії їх незалежності встановлюються законодавством України".
23. У частині другій статті 159 виключити слова "Союзу РСР
і".
24. Статті 167, 168 виключити.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 19 червня 1992 року
N 2480-XIIвгору