Документ 2472-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.07.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін
до Конституції України щодо строків повноважень
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Законопроект про внесення змін до Конституції України
( 254к/96-ВР ) щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів (реєстр. N 4177) з урахуванням Висновку Конституційного Суду
України від 17 червня 2010 року N 2-в/2010 ( v002v710-10 )
попередньо схвалити (додається).
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 8 липня 2010 року
N 2472-VI

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 8 липня 2010 року N 2472-VI
ЗАКОНОПРОЕКТ
про внесення змін до Конституції України
щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 30, ст. 141; 2005 р., N 2, ст. 44) такі зміни:
1) частину першу статті 136 викласти у такій редакції:
"Представницьким органом Автономної Республіки Крим є
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються
на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом
таємного голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах,
становить п'ять років";
2) частини першу і другу статті 141 викласти у такій
редакції:
"До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної
ради входять депутати, які обираються жителями села, селища,
міста, району, області на основі загального, рівного, прямого
виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень
сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати
якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років.
Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого
виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно
сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий
орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень
сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових
виборах, становить п'ять років".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.вгору