Документ 247-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.02.2019, підстава - 99-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 березня 2011 р. № 247
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури за деякими програмами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1146 від 09.11.2011
№ 387 від 18.04.2012
№ 1059 від 12.11.2012
№ 165 від 20.03.2013
№ 689 від 26.11.2014
№ 290 від 14.05.2015
№ 793 від 09.11.2016
№ 1097 від 20.12.2017
№ 623 від 11.07.2018
№ 863 від 24.10.2018
№ 99 від 13.02.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України  постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури за деякими програмами, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2011 р. № 247
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. № 387)

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури за деякими програмами

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінкультури за програмами “Фінансова підтримка національних театрів”, “Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій”, “Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства “Просвіта” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 290 від 14.05.2015}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетних програм є Мінкультури.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 689 від 26.11.2014}

Одержувачами бюджетних коштів є національні театри, національні художні колективи, концертні організації та їх дирекції, національні і державні циркові організації; національні творчі спілки та їх регіональні відділення у сфері культури і мистецтва (далі - творчі спілки) і Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка (далі - Товариство).

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 689 від 26.11.2014, № 290 від 14.05.2015}

3. Бюджетні кошти спрямовуються:

1) за програмою “Фінансова підтримка національних театрів” на забезпечення діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази національних театрів незалежно від організаційно-правової форми, створення умов для безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, зокрема всередині приміщень, сценічне відтворення драматичних і музичних творів вітчизняних та іноземних авторів, створення і показ вистав;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 689 від 26.11.2014}

2) за програмою “Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій” на забезпечення статутної діяльності національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій незалежно від організаційно-правової форми;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 689 від 26.11.2014; в редакції Постанови КМ № 290 від 14.05.2015}

3) за програмою “Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства “Просвіта” на:

культурно-мистецькі заходи національних творчих спілок, їх регіональних відділень з метою підтримки музичного, хорового, оперного і симфонічного жанру, творчості українських композиторів, хореографів, письменників, художників і фотохудожників, розвитку діяльності майстрів народного мистецтва, відродження кобзарських традицій, культурно-просвітницької діяльності, популяризації творів української та світової літератури, забезпечення створення умов для творчості та підтримки видатних артистів похилого віку, ветеранів сцени. До напрямів використання бюджетних коштів належать витрати з оплати комунальних послуг та оренди приміщень, в яких розташовані національні творчі спілки, їх регіональні відділення;

{Абзац другий підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 290 від 14.05.2015}

здійснення громадського контролю за додержанням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

{Підпункт 3 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 863 від 24.10.2018}

підготовку та проведення міжнародних, всеукраїнських фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх, тематичних виставок, конференцій, семінарів, інших культурно-мистецьких заходів, проведення Товариством культурно-просвітницької та пропагандистської роботи, фінансову підтримку заходів Товариства з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).

{Абзац підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 290 від 14.05.2015, № 863 від 24.10.2018}

4. Бюджетні кошти використовуються Мінкультури у межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням необхідності виконання взятих на облік в органах Казначейства бюджетних зобов’язань минулих років та у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Бюджетні кошти використовуються:

творчими спілками відповідно до планів використання бюджетних коштів, погоджених з Мінкультури;

Товариством відповідно до плану заходів, погодженого з Мінкультури та затвердженого Товариством, і плану використання бюджетних коштів, погодженого з Мінкультури.

У разі потреби до такого плану заходів вносяться в установленому порядку зміни.

Мінкультури подає зазначений план заходів Мінфіну в двотижневий строк після його затвердження.

Розподіл бюджетних коштів за програмою “Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства “Просвіта” здійснюється Мінкультури у межах відповідних обсягів бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням поданих творчими спілками та Товариством обґрунтувань потреби в бюджетних коштах і детальних розрахунків витрат.

За програмами “Фінансова підтримка національних театрів”, “Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій” не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання автотранспорту.

{Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 290 від 14.05.2015}

За програмою “Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства “Просвіта” не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, які безпосередньо не пов’язані з виконанням Товариством плану заходів;

здійснення видатків, що фінансуються за рахунок інших бюджетних програм;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку;

придбання основних засобів - меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів (крім основних засобів для Будинку ветеранів сцени імені Н.М. Ужвій Національної спілки театральних діячів).

5. Фінансова підтримка державному підприємству “Цирковий творчий колектив “Зірки України” надається для виплати заробітної плати з нарахуваннями генеральному директорові - художньому керівникові та сплати податку на землю.

5-1. Фінансова підтримка державному підприємству “Українська творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів” надається для завершення процедури реорганізації шляхом його приєднання до державного підприємства “Державна циркова компанія України”.

{Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 1097 від 20.12.2017}

6. Обсяг фінансової підтримки, що надається для покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами, не повинен перевищувати:

1) національних та державних циркових підприємств, які мають будівлі (споруди, приміщення) для публічного показу творів циркового мистецтва, згідно з додатком - 55 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року;

{Підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 165 від 20.03.2013, № 290 від 14.05.2015, № 793 від 09.11.2016}

2) державних циркових підприємств, які створюють та здійснюють прокат циркових програм, атракціонів та номерів, займаються організацією, проведенням гастролей артистів циркового мистецтва, згідно з додатком - 70 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року;

{Підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 165 від 20.03.2013, № 290 від 14.05.2015, № 793 від 09.11.2016}

3) національних театрів і концертних організацій, які мають будівлі (споруди, приміщення) для публічного показу творів театрального та музичного мистецтва, згідно з додатком - 87 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року;

{Підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 290 від 14.05.2015}

4) національних художніх колективів і концертних організацій, які мають будівлі (споруди, приміщення) для публічного показу і виконання творів музичного мистецтва, що є пам’ятками архітектури державного значення, надають приміщення релігійним громадам для забезпечення їх діяльності, згідно з додатком - 91 відсоток фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року;

{Підпункт 4 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 290 від 14.05.2015}

4-1) дирекції національних художніх колективів і концертних організацій, які мають будівлі (споруди, приміщення) для створення сприятливих умов для функціонування та розвитку творчих процесів провідних мистецьких колективів, згідно з додатком - 89 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року;

{Пункт 6 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 290 від 14.05.2015}

5) національних художніх колективів і концертних організацій, які не мають будівель (споруд, приміщень) для публічного показу і виконання творів музичного мистецтва, згідно з додатком - 97 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року.

{Підпункт 5 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 290 від 14.05.2015}

Якщо за результатами року з урахуванням отриманої з державного бюджету суми фінансової підтримки на покриття поточних витрат підприємство чи організація має чистий прибуток, у наступному за звітним році сума фінансової підтримки на покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами, зменшується на суму отриманого прибутку.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 793 від 09.11.2016}

У разі отримання чистого прибутку за результатами звітного кварталу, півріччя, дев’яти місяців коригування обсягу фінансової підтримки не здійснюється.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 793 від 09.11.2016}

У 2018 році обмеження щодо обсягу фінансової підтримки, що передбачене підпунктом 3 цього пункту, не поширюється на Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка в частині погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги теплопостачання, яка виникла у період 2011-2015 років.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 11.07.2018}

7. Розрахунок для визначення обсягу фінансової підтримки разом з інформацією про залишки бюджетних асигнувань на реєстраційних рахунках на звітну дату одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінкультури для подання Мінфіну до 10 грудня поточного року.

8. У разі зменшення обсягу бюджетних призначень Мінкультури з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року здійснює відповідне коригування суми видатків.

9. Мінкультури затверджує результативні показники діяльності одержувачів бюджетних коштів з поквартальною розбивкою та подає їх Мінфіну у двотижневий строк після затвердження паспорта бюджетної програми.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 689 від 26.11.2014}

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Інформацію про виконання результативних показників одержувачі бюджетних коштів надсилають Мінкультури щокварталу у тижневий строк після закінчення звітного періоду і за результатами їх виконання за одинадцять місяців для її узагальнення та подання Мінфіну щокварталу і за результатами одинадцяти місяців.

Мінкультури подає щопівроку Мінфіну інформацію про виконання Товариством плану заходів.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 387 від 18.04.2012}


ПЕРЕЛІК
національних та державних циркових підприємств, національних театрів, національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету

Національні та державні циркові підприємства, які мають будівлі (споруди, приміщення) для публічного показу творів циркового мистецтва, обсяг фінансової підтримки яких не повинен перевищувати 55 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року

Національний цирк

Державне підприємство “Дніпровський державний цирк”

Державне підприємство “Донецький державний цирк”

Державне підприємство “Запорізький державний цирк”

Державне підприємство “Криворізький державний цирк”

Державне підприємство “Львівський державний цирк”

Державне підприємство “Луганський державний цирк”

Державне підприємство “Одеський державний цирк”

Державне підприємство “Харківський державний цирк імені Ф.Д. Яшинова”

Державні циркові підприємства, які створюють та здійснюють прокат циркових програм, атракціонів та номерів, займаються організацією, проведенням гастролей артистів циркового мистецтва, обсяг фінансової підтримки яких не повинен перевищувати 70 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року

Державне підприємство “Державна циркова компанія України”

Державне підприємство “Дирекція пересувних циркових колективів України”

Національні театри і концертні організації та їх дирекції, які мають будівлі (споруди, приміщення) для публічного показу творів театрального та музичного мистецтва, обсяг фінансової підтримки яких не повинен перевищувати 87 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки

Національний академічний театр опери та балету імені Т.Г. Шевченка

Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької

Одеський національний академічний театр опери та балету

Національна філармонія

Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка

Національні художні колективи і концертні організації, які мають будівлі (споруди, приміщення) для публічного показу і виконання творів музичного мистецтва, що є пам’ятками архітектури державного значення, надають приміщення релігійним громадам для забезпечення їх діяльності, обсяг фінансової підтримки яких не повинен перевищувати 91 відсоток фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року

Національний будинок органної та камерної музики

Дирекції національних художніх колективів і концертних організацій, які мають будівлі (споруди, приміщення) для створення сприятливих умов для функціонування та розвитку творчих процесів провідних мистецьких колективів, обсяг фінансової підтримки яких не повинен перевищувати 89 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року

Державне підприємство “Дирекція Будинку державних художніх колективів”

Національні художні колективи, концертні організації та їх дирекції, які не мають будівель (споруд, приміщень) для публічного показу і виконання творів музичного мистецтва, обсяг фінансової підтримки яких не повинен перевищувати 97 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року

Національний заслужений академічний український народний хор імені Г.Г. Верьовки

Національний заслужений академічний ансамбль танцю імені Павла Вірського

Національна заслужена капела бандуристів імені Г.І. Майбороди

Національна заслужена академічна капела “Думка”

Національний ансамбль солістів “Київська камерата”

Національний заслужений академічний симфонічний оркестр

Національний академічний оркестр народних інструментів

Національний академічний духовий оркестр

Національний одеський філармонійний оркестр

Івано-Франківський національний академічний гуцульський ансамбль пісні і танцю “Гуцулія”

{Перелік в редакції Постанови КМ № 387 від 18.04.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1059 від 12.11.2012, № 165 від 20.03.2013, № 689 від 26.11.2014, № 290 від 14.05.2015, № 793 від 09.11.2016, № 1097 від 20.12.2017, № 99 від 13.02.2019}вгору