Документ 246_024, поточна редакція — Підписання від 08.02.1996

              Меморандум 
про порозуміння щодо співробітництва
в галузі охорони природи між Міністерством
охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України та Міністерством
навколишнього середовища Фінляндської
Республіки

Дата підписання: 8 лютого 1996 р.
Міністерство охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України та Міністерство навколишнього середовища
Фінляндської Республіки (далі - "Сторони")
визнаючи їхнє бажання розвивати подальше співробітництво в
галузі захисту навколишнього природного середовища, зокрема
намагаючись знайти вирішення європейських та глобальних питань
охорони природного середовища;
переконані в тому, що співробітництво між двома країнами в
галузі охорони природного середовища є взаємовигідним при
забезпеченні сталого розвитку;
домовилися про наступне:
Стаття 1
Сторони зміцнюватимуть і розвиватимуть їхнє співробітництво в
галузі захисту природного середовища на засадах рівності та
взаємної користі з належною увагою до сприяння сталому розвитку.
Стаття 2
Нищезазначені сфери були визначені Сторонами як взаємно
пріоритетні напрями співробітництва:
1. Запобігання та контроль за забрудненням вод;
2. Запобігання та контроль за забрудненням повітря;
3. Природоохоронні менеджмент та законодавство, включаючи
збір природоохоронної інформації та розробку системи
показників-індикаторів для природоохоронної статистики;
4. Сприяння вирішенню глобальних питань охорони природи,
зокрема таких як зміни клімату, збереження біологічного
різноманіття та озонового шару;
5. Консультації та обмін інформацією в галузі
природоохоронних технологій та ефективності енергії;
6. Інші сфери за взаємною домовленістю Сторін.
Стаття 3
Співробітництво між Сторонами в рамках цього Меморандуму може
здійснюватись у наступних основних формах:
1. Обмін інформацією та експертами з охорони навколишнього
природного середовища;
2. Спільна організація семінарів та стажування спеціалістів;
3. Інші форми співробітництва за взаємною домовленістю
Сторін.
Стаття 4
В рамках цього Меморандуму Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України координуватиме
діяльність українських відомств та організацій, а Міністерство
навколишнього середовища Фінляндської Республіки - відповідних
фінських відомств та організацій.
Сторони сприятимуть та підтримуватимуть розвиток контактів та
співробітництва на інших рівнях урядових та неурядових
організацій, з дослідницькими та академічними інститутами
промисловими, фінансовими та підприємницькими структурами.
Стаття 5
Діяльність в рамках цього Меморандуму має спиратись на
відповідні наявні фінансові та інші ресурси, а також відповідати
чинному законодавству та юридичним процедурам кожної з країн.
Якщо Сторони не погодяться про інше, міжнародні транспортні
витрати, пов'язані з вищезазначеною діяльністю, братиме на себе
Сторона, що направляє спеціалістів (відряджаюча Сторона). Витрати
в кожній з країн мають узгоджуватись в кожному конкретному
випадку.
Стаття 6
Для визначення та координації діяльності в рамках цього
Меморандуму Сторони створять Спільну Комісію. Кожна із Сторін
призначить Співголову та Співсекретаря Комісії.
Стаття 7
Цей Меморандум не зачіпає зобов'язань Сторін, що випливають з
угод, конвенцій, регіональних та міжнародних договорів, що
відносяться до охорони навколишнього природного середовища.
Стаття 8
Цей Меморандум набуває чинності через 30 днів після його
підписання.
Він залишатиметься чинним протягом 5 років, якщо тільки
Сторони не погодяться поновити Меморандум до припинення терміну
його чинності.
Кожна із Сторін може денонсувати цей Меморандум шляхом
письмового повідомлення. В такому випадку Меморандум втрачає
чинність через 6 місяців з дати отримання вищезгаданого
повідомлення або в пізніший термін, зазначений в такому
повідомленні.
Припинення чинності Меморандуму не впливатиме на виконання
або тривалість конкретних робіт, започаткованих у відповідності з
його положеннями, але ще не завершених на момент його денонсації,
так само як і на зобов'язання Сторін щодо окремо погоджених робіт.
Вчинено у м. Гельсінкі 8 лютого 1996 року, в двох
примірниках, кожний українською, фінською та англійською мовами,
причому всі тексти є автентичними. В разі виникнення розбіжностей
в тлумаченні текстів перевага надається англійському варіанту.
За Міністерство охорони За Міністерство навколишнього
навколишнього природного середовища
середовища та ядерної Фінляндської Республіки
безпеки України
(підпис) (підпис)вгору