Документ 246_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.01.2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерством закордонних справ Фінляндської Республіки


Дата підписання:

24.01.2017


Дата набрання чинності для України:

24.01.2017

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерство закордонних справ Фінляндської Республіки, далі "Сторони":

беручи до уваги інтерес обох Сторін до зміцнення співробітництва між двома країнами;

визнаючи переваги, що будуть результатом цього співробітництва для обох країн та їх населення;

поважаючи відповідні міжнародні та національні зобов'язання кожної зі Сторін;

базуючись на принципі взаємної вигоди;

домовились про таке:

Стаття 1
Мета Меморандуму про взаєморозуміння

Сторони докладають зусиль для розвитку співробітництва у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива для виробництва електричної та теплової енергії, централізованого теплопостачання.

Стаття 2
Сфери співробітництва

Сторони сприяють співробітництву у таких сферах:

• Обмін досвідом у сфері прийняття політики, регулювання, стандартів в галузі планування, впровадження і розвитку технологій в енергетичному секторі;

• Визначення можливостей для реалізації спільних проектів у сферах відновлювальних джерел енергії, енергоефективності та альтернативних видів палива для виробництва електричної та теплової енергії, централізованого теплопостачання.

• Визначення можливостей співпраці для інтеграції відновлюваних джерел енергії в енергетичні системи для стабільності національної системи;

• Співпраця з метою сприяння реалізації проектів у сферах енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива для виробництва електричної і теплової енергії, централізованого теплопостачання, в яких обидві Сторони мають спільний інтерес;

• Сприяння розвитку партнерських відносин у контексті багатосторонніх програм і проектів розвитку міжнародних фінансових інститутів, в яких обидві Сторони мають спільний інтерес;

• Обмін інформацією щодо державних стратегій у сферах енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також механізмів підтримки у вищезазначених областях;

• Обмін знаннями в області інтелектуальної енергетики та енергетичних підприємств, а також використання відновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії, а також у секторах опалення та охолодження;

• Обмін знаннями щодо забезпечення сталої та надійної роботи енергосистеми при збільшенні частки електроенергії, виробленої з відновлювальних та альтернативних джерел енергії, в енергетичному балансі країни.

• Сприяння розробці політики та положень щодо біоенергетичних видів палива, енергії від утилізації відходів, а також створенню ефективних логістичних механізмів використання цих видів палива для виробництва електричної і теплової енергії.

Стаття 3
Організація співпраці

Сторони домовились:

• Організовувати заходи, в рамках своєї компетенції, з метою покращення співпраці;

• Сприяти підприємствам та організаціям своїх держав у розробці та реалізації проектів у сферах енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива для виробництва електричної і теплової енергії, централізованого теплопостачання;

• Сприяти підприємствам та організаціям своїх держав в організації спільних семінарів, навчальних курсів та поїздок, творчих сесій, заходів та зустрічей на теми вищезазначених питань.

Стаття 4
Набрання чинності

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами.

До цього Меморандуму, за взаємною письмовою згодою Сторін, можуть вноситись зміни в будь-який час.

Цей Меморандум діє протягом п'яти років та продовжується автоматично на наступний аналогічний п'ятирічний період, доки одна із Сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій формі про своє бажання припинити його дію за 6 місяців до кінця терміну дії цього Меморандуму.

Цей Меморандум не створює для Сторін прав чи обов'язків за міжнародним або національним правом.

Учинено в місті Гельсінкі, 24 січня 2017 року, у двох примірниках, українською, фінською та англійською мовами. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення, англійський текст має переважну силу.


За Державне агентство
з енергоефективності
та енергозбереження України:

За Міністерство
закордонних справ
Фінляндської Республіки:


(підпис)

(підпис)


Геннадій ЗУБКО

Віце-прем'єр-міністр -
Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства

Кай МЮККЯНЕН

Міністр зовнішньої торгівлі
та розвитку
вгору