Документ 2469-XII, поточна редакція — Прийняття від 17.06.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про внесення
доповнень і змін до Кримінального кодексу
України, Кримінально-процесуального кодексу
Української РСР і Кодексу Української РСР
про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити у першому читанні поданий Кабінетом Міністрів
України і Комісією Верховної Ради України з питань правопорядку
та боротьби із злочинністю проект Закону України про внесення
доповнень і змін до Кримінального кодексу України,
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР і Кодексу
Української РСР про адміністративні правопорушення.
2. Доручити Комісії Верховної Ради України з питань
правопорядку та боротьби із злочинністю разом із заінтересованими
міністерствами і відомствами України доопрацювати зазначений
проект Закону з урахуванням пропозицій і зауважень інших комісій
та народних депутатів України і внести його на розгляд Верховної
Ради України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 17 червня 1992 року
N 2469-XIIвгору