Документ 2467-XII, перша редакція — Прийняття від 17.06.1992
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про порядок застосування кримінальних покарань
і заходів адміністративного стягнення у
вигляді штрафу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст.510 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що надалі до прийняття Верховною Радою України
нових Кримінального, Кримінально-процесуального, Цивільного
процесуального кодексів України та Кодексу України про
адміністративні правопорушення встановлені чинним законодавством
штрафи як міра кримінального покарання і захід адміністративного
стягнення, крім передбачених статтями 121, 121-1, 122, 122-1,
122-2, 123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 128, 128-1, частинами
першими і другими статей 129, 130 і 131, частиною другою статті
132, статтями 139, 140, 186-1 Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та статтею
62, частинами першою і другою статті 66, частинами першими статей
68-1 і 75, статтею 76, частиною другою статті 77-1, частиною
першою статті 80, статтею 187-2, частиною першою статті 215,
статтями 215-2, 215-3, 215-4 Кримінального кодексу Української РСР
( 2001-05, 2002-05 ), підлягають застосуванню у десятикратному
розмірі.
Штрафи, передбачені статтями 121, 121-1, 122, 122-1, 122-2,
123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 128, 128-1, частинами першими і
другими статей 129, 130 і 131, частиною другою статті 132,
статтями 139, 140 Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення та частиною першою статті 215, статтями 215-2,
215-3 і 215-4 Кримінального кодексу Української РСР підлягають
застосуванню у трикратному розмірі.
2. Встановити, що співвідношення між визначеними у статті 1
цього Закону розмірами штрафів та існуючим на день його прийняття
мінімальним розміром заробітної плати є постійним і у разі
наступної зміни цього розміру зберігається.
3. Цей Закон набирає чинності з моменту його прийняття.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 червня 1992 року
N 2467-XIIвгору