Документ 246/94-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 48, ст.429 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

 
     З метою посилення захисту об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
     I. Внести до законодавчих актів України такі зміни і доповнення:
 
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
 
     3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) статтю 138 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 138. Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів
 
     Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів -
     тягне за собою накладення штрафу на громадян до тридцяти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
     Повторне протягом року порушення, передбачене частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
     тягне за собою накладення штрафу на громадян до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - до ста мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     II. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м.Київ, 15 листопада 1994 року
N 246/94-ВРвгору