Документ 246/94-ВР, перша редакція — Прийняття від 15.11.1994
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 48, ст.429 )

 
     З метою посилення захисту об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
     I. Внести до законодавчих актів України такі зміни і доповнення:
 
     1. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05 ):
     а) доповнити Кодекс статтею 78-1 такого змісту:
 
     "Стаття 78-1. Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів
 
     Умисне пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів, відводів від них, а також технологічно пов'язаних з ними об'єктів, споруд, засобів автоматики, зв'язку, сигналізації, що призвело або могло призвести до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів, -
     карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна, або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією майна чи без конфіскації, або штрафом до ста мінімальних розмірів заробітної плати.
     Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, а так само загальнонебезпечним способом, -
     караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна.
     Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони спричинили людські жертви, інші нещасні випадки з людьми або призвели до аварії, пожежі, значного забруднення навколишнього природного середовища чи інших тяжких наслідків, -
     караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна";
 
     б) частину другу статті 7-1 після слів і цифр "пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (стаття 78)" доповнити словами і цифрами "пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів при обтяжуючих обставинах (стаття 78-1 частини 2 і 3)".
 
     в) частину другу статті 10 після слів і цифр "злісне або особливо злісне хуліганство (стаття 206 частини 2 і 3)" доповнити словами і цифрами "пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів при обтяжуючих обставинах (стаття 78-1 частини 2 і 3)".
 
     2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05 ):
     а) пункт 2 частини першої статті 34 після цифр "78" доповнити цифрами "78-1";
     б) частину другу статті 112 після цифр "78" доповнити цифрами 78-1".
 
     3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) статтю 138 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 138. Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів
 
     Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів -
     тягне за собою накладення штрафу на громадян до тридцяти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
     Повторне протягом року порушення, передбачене частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
     тягне за собою накладення штрафу на громадян до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - до ста мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     II. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м.Київ, 15 листопада 1994 року
N 246/94-ВРвгору