Документ 246/94-ВР, перша редакція — Прийняття від 15.11.1994
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 48, ст.429 )

З метою посилення захисту об'єктів магістральних нафто-,
газо- та нафтопродуктопроводів Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є :
I. Внести до законодавчих актів України такі зміни і
доповнення:
1. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05 ): а) доповнити Кодекс статтею 78-1 такого змісту:
"Стаття 78-1. Пошкодження об'єктів магістральних нафто-,
газо- та нафтопродуктопроводів
Умисне пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо-
та нафтопродуктопроводів, відводів від них, а також технологічно
пов'язаних з ними об'єктів, споруд, засобів автоматики, зв'язку,
сигналізації, що призвело або могло призвести до порушення
нормальної роботи зазначених трубопроводів, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років з конфіскацією майна, або виправними роботами на строк до
двох років з конфіскацією майна чи без конфіскації, або штрафом
до ста мінімальних розмірів заробітної плати. Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб, а так само загальнонебезпечним способом, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з конфіскацією майна. Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони
спричинили людські жертви, інші нещасні випадки з людьми або
призвели до аварії, пожежі, значного забруднення навколишнього
природного середовища чи інших тяжких наслідків, - караються позбавленням волі на строк від восьми до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна";
б) частину другу статті 7-1 після слів і цифр "пошкодження
шляхів сполучення і транспортних засобів (стаття 78)" доповнити
словами і цифрами "пошкодження об'єктів магістральних нафто-,
газо- та нафтопродуктопроводів при обтяжуючих обставинах (стаття
78-1 частини 2 і 3)".
в) частину другу статті 10 після слів і цифр "злісне або
особливо злісне хуліганство (стаття 206 частини 2 і 3)" доповнити
словами і цифрами "пошкодження об'єктів магістральних нафто-,
газо- та нафтопродуктопроводів при обтяжуючих обставинах (стаття
78-1 частини 2 і 3)".
2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05,
1002-05 ): а) пункт 2 частини першої статті 34 після цифр "78" доповнити
цифрами "78-1"; б) частину другу статті 112 після цифр "78" доповнити цифрами
78-1".
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до
N 51, ст.1122) статтю 138 викласти в такій редакції:
"Стаття 138. Порушення Правил охорони магістральних
трубопроводів
Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів - тягне за собою накладення штрафу на громадян до тридцяти
мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - до
п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати. Повторне протягом року порушення, передбачене частиною першою
цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному
стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на громадян до п'ятдесяти
мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - до ста
мінімальних розмірів заробітної плати".
II. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 15 листопада 1994 року
N 246/94-ВРвгору