Документ 246-2010-п, дію відновлено, поточна редакція — Відновлення дії від 15.06.2013, підстава - 415-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 березня 2010 р. N 246
Київ
{ Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013 }
{ Дію Постанови зупинено до 1 квітня 2011 року згідно з
Постановою КМ N 295 ( 295-2010-п ) від 31.03.2010 }
Про внесення змін
до технічного опису та зразка бланка
паспорта громадянина України
для виїзду за кордон

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до технічного опису та зразка бланка паспорта
громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. N 858
( 858-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 48,
ст. 1963), зміни, що додаються.
2. Установити, що паспорти громадянина України для виїзду за
кордон, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними
протягом строку їх дії.
3. Міністерству внутрішніх справ:
забезпечити виконання укладених договорів про виготовлення
бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон без
внесення до таких договорів змін стосовно збільшення обсягу
виготовлення бланків паспорта;
подати до 29 березня 2010 р. на затвердження Кабінету
Міністрів України зразок бланка паспорта громадянина України для
виїзду за кордон;
забезпечити виготовлення бланків паспорта громадянина України
для виїзду за кордон виключно на державних підприємствах, які
мають ліцензію на виготовлення бланків суворої звітності;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою;
забезпечити з 1 червня 2010 р. видачу паспортів громадянина
України для виїзду за кордон нового зразка.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 246
ЗМІНИ,
що вносяться до технічного опису
та зразка бланка паспорта громадянина
України для виїзду за кордон
( 858-2007-п )

1. У пункті 14:
абзац другий доповнити реченням такого змісту: "По центру
сторінки розміщена контурна карта України.";
в абзаці третьому слова "карту України, яка" замінити словами
"малий Державний Герб України, який".
2. Абзац третій пункту 18 доповнити реченням такого змісту:
"По центру сторінки зображений Державний Прапор України, по
периметру - орнамент з елементами українського вінка.".
3. У пункті 20:
в абзаці першому слова ", характерних для певних регіонів
відповідно до адміністративно-територіального устрою України"
виключити;
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
"Фонові сітки зазначених сторінок утворюють фрагменти
українських орнаментів, які в центральній частині сторінок
об'єднані зображенням карти України. У верхній лівій (парна
сторінка) та правій (непарна сторінка) частині сторінки зображений
великий Державний Герб України.
Уздовж лівого (парні сторінки) та правого (непарні сторінки)
країв сторінок зображений орнамент "Берегиня".".
4. Пункт 21 після слів "рожевого, фіолетового" доповнити
словом ", пастельного".вгору