Документ 2454-IV, попередня редакція — Редакція від 20.06.2007, підстава - 997-V
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 16, ст.259 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     слова "селянське (фермерське)" в усіх відмінках і числах замінити словом "фермерське" у відповідному відмінку і числі:
 
     у першому реченні частини другої статті 3 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 1995 р., N 28, ст. 204);
 
     у назві та абзаці першому частини першої статті 104 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122);
 
     у назві та тексті статті 114 та частині першій статті 150 Господарського кодексу України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18, N 19-20, N 21-22, ст. 144);

 
{ Абзац шостий розділу I втратив чинність на підставі Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

 
     у пункті 29 частини першої статті 20 та пункті 12 статті 22 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10);
 
     в абзаці третьому преамбули та частині четвертій статті 10 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272; 1993 р., N 26, ст. 277);
 
     у пункті 2 статті 6 та абзаці першому пункту 3 статті 11 Закону України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414);
 
     у частинах першій і третій статті 4, частині четвертій статті 6, частині першій статті 17, частинах другій - четвертій статті 19 та другому реченні частини третьої статті 22 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453; 1993 р., N 10, ст. 76, N 26, ст. 277, ст. 281);
 
     у частині четвертій статті 5 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446);
 
     у першому реченні частини четвертої і в частині сьомій статті 3 та частині першій статті 4 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 41, ст. 188);
 
     у пункті "б" частини сьомої статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270);
 
     у частині третій статті 44 та в назві і тексті статті 50 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378);
 
     у частині четвертій статті 7 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397);
 
     у статті 1 Закону України "Про списання та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств" ( 1565-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 164; 2001 р., N 11, ст. 53);
 
     у другому реченні абзацу третього частини першої статті 21 Закону України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101);
 
     у частині шостій статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263);
 
     у підпункті "с" пункту 3 статті 3, пункті 1 та абзаці сьомому пункту 16 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 2002 р., N 6, ст. 43).
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
     підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 3 березня 2005 року
N 2454-IVвгору