Документ 2453-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.03.2018, підстава - 2269-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законів України з питань забезпечення
захисту житлових прав громадян,
які проживають у гуртожитках
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 16, ст.258 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) у частині другій пункту 9 статті 8 Закону України "Про
приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 524; 1994 р., N 24,
ст. 182) слова "(крім гуртожитків)" замінити словами "(у тому
числі гуртожитки)";

{ Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

3) у частині першій статті 26 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43,
ст. 378) слово "державного" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 березня 2005 року
N 2453-IVвгору