Документ 2451-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.03.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про передачу об'єктів права державної
та комунальної власності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 16, ст.256 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац другий частини третьої статті 4-1 Закону України
"Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"
( 147/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 34,
ст. 228; 2000 р., N 5, ст. 35; 2004 р., N 19, ст. 255) доповнити
реченням такого змісту: "Пропозиції щодо передачі у комунальну
власність об'єктів соціальної інфраструктури, які не увійшли до
статутних фондів господарських товариств, створених у процесі
приватизації (корпоратизації), не потребують погодження з такими
підприємствами та їх трудовими колективами".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 березня 2005 року
N 2451-IVвгору