Документ 2447-III, поточна редакція — Прийняття від 24.05.2001

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Декларацію Конференції Головуючих осіб національних парламентів, прийняту у Нью-Йорку 1 вересня 2000 року

Враховуючи виключне значення Декларації "Парламентське
бачення міжнародного співробітництва на зорі третього
тисячоліття" ( 995_888 ), прийнятої Конференцією Головуючих осіб
національних парламентів у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 1 вересня
2000 року;
особливу актуальність для розвитку демократії в Україні
висновків цього історичного документа щодо місця і ролі
парламентів як державних органів, які втілюють суверенітет народу
і дозволяють йому брати участь у політичному процесі, в тому числі
на законних засадах робити свій внесок і у формування державної
політики на міжнародній арені;
потребу надати нового парламентського виміру міжнародному
співробітництву, особливо у вирішенні надзвичайно складних
проблем, породжених світовою глобалізацією, перевагами якої поки
що більше "користуються розвинуті країни, ніж країни, що
розвиваються";
необхідність скорішого досягнення сталого економічного та
соціального розвитку, "знищення бідності та скорочення
безробіття", поєднання зусиль "у збереженні та використанні
довкілля як суттєвої передумови сталого розвитку";
виходячи із заключного положення Декларації, в якому
висловлено прямий заклик до національних парламентів "зробити все
можливе для того, щоб гарантувати практичне та ефективне
здійснення заходів у відповідності з цим документом",
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Декларацію Конференції Головуючих осіб
національних парламентів "Парламентське бачення міжнародного
співробітництва на зорі третього тисячоліття", прийняту у
Нью-Йорку 1 вересня 2000 року (Декларація додається). ( 995_888 )
2. Комітетам Верховної Ради України внести пропозиції до
розгорнутого плану реалізації основних ідей і положень Декларації,
звернувши особливу увагу, зокрема, на необхідність законодавчого
закріплення подальшого розвитку парламентаризму, засад
демократичного суспільства в Україні, посилення ролі Верховної
Ради України у міжнародному співробітництві України.
Координацію цієї роботи і підготовку зведеного плану покласти
на Комітет Верховної Ради України у закордонних справах.
3. Запропонувати Міністерству закордонних справ України
подати до плану реалізації ідей і положень Декларації пропозиції
щодо забезпечення нового парламентського виміру міжнародного
співробітництва України.
4. Доручити Голові Верховної Ради України І.С. Плющу
поінформувати Президента Ради Міжпарламентського Союзу пані Наджму
Акбаралі Хептуллу про факт прийняття Верховною Радою України цієї
Постанови.
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Голову
Верховної Ради України І.С. Плюща.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 24 травня 2001 року
N 2447-IIIвгору