Документ 2441-XII, поточна редакція — Прийняття від 15.06.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Славне Козівського району
Тернопільської області колишнього найменування
Слобідка
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 33, ст. 497 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Славне Козівського району Тернопільської
області колишнє найменування Слобідка.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 15 червня 1992 року
N 2441-XIIвгору