Документ 2440-XII, поточна редакція — Прийняття від 15.06.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Сінне Гощанського
району Рівненської області колишнього
найменування Русивель
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 33, ст. 496 )
Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Сінне Гощанського району Рівненської області
колишнє найменування Русивель.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 15 червня 1992 року
N 2440-XIIвгору