Документ 2440-III, поточна редакція — Прийняття від 24.05.2001

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попереднє схвалення законопроекту
про внесення змін до статті 98 Конституції України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Законопроект про внесення змін до статті 98 Конституції
України, внесений до Верховної Ради України 14 січня 1998 року 190
народними депутатами України, попередньо схвалити (додається).
2. Включити до порядку денного наступної чергової восьмої
сесії Верховної Ради України питання про Закон України "Про
внесення змін до статті 98 Конституції України".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 24 травня 2001 року
N 2440-III

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 24 травня 2001 року
N 2440-III

ЗАКОНОПРОЕКТ
про внесення змін до статті 98 Конституції України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 98 Конституції України викласти в такій редакції:
"Стаття 98. Парламентський контроль за формуванням та
виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів у
частині фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій
та делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів
виконавчої влади по доходах і видатках від імені Верховної Ради
України здійснює Рахункова палата України.
Повноваження, порядок організації і діяльності Рахункової
палати України визначаються законом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради Українивгору