Документ 244/95-ВР, перша редакція — Прийняття від 23.06.1995
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про державний нагляд за безпечним веденням робіт на
підприємствах, в установах, організаціях і у військових
частинах військових формувань та органів внутрішніх
справ і Служби безпеки України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 23, ст.187 )

 
     З метою врегулювання питання державного нагляду за безпечним веденням робіт на підприємствах, в установах, організаціях і у військових частинах військових формувань та органів внутрішніх справ і Служби безпеки України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Кабінету Міністрів України визначити органи, які здійснюватимуть державний нагляд:
     за безпечним веденням робіт особами, які працюють або проходять службу та з якими не укладаються трудові договори на підприємствах, в установах, організаціях і у військових частинах Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України;
     за додержанням вимог нормативних актів про охорону праці під час виготовлення обладнання військового та спеціального призначення на замовлення зазначених міністерств і відомств на підприємствах, в установах, організаціях інших міністерств і відомств та на підприємствах незалежно від форм власності.

 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ 
м. Київ, 23 червня 1995 року
N 244/95-ВРвгору