Документ 244/95-ВР, перша редакція — Прийняття від 23.06.1995
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про державний нагляд за безпечним веденням робіт на
підприємствах, в установах, організаціях і у військових
частинах військових формувань та органів внутрішніх
справ і Служби безпеки України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 23, ст.187 )

З метою врегулювання питання державного нагляду за безпечним
веденням робіт на підприємствах, в установах, організаціях і у
військових частинах військових формувань та органів внутрішніх
справ і Служби безпеки України Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Кабінету Міністрів України визначити органи, які
здійснюватимуть державний нагляд: за безпечним веденням робіт особами, які працюють або
проходять службу та з якими не укладаються трудові договори на
підприємствах, в установах, організаціях і у військових частинах
Міністерства оборони України, Державного комітету у справах
охорони державного кордону України, Національної гвардії України,
Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України; за додержанням вимог нормативних актів про охорону праці під
час виготовлення обладнання військового та спеціального
призначення на замовлення зазначених міністерств і відомств на
підприємствах, в установах, організаціях інших міністерств і
відомств та на підприємствах незалежно від форм власності.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 23 червня 1995 року
N 244/95-ВРвгору