Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 150 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину першу статті 18 Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 30, ст. 379; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1,
ст. 1; 1995 р., N 14, ст. 90, N 23, ст. 182; 1997 р., N 35,
ст. 219; 1999 р., N 34, ст. 274) після абзацу десятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"Інформація про послуги, пов'язані з концертною,
гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю,
повинна містити дані про використання чи невикористання
виконавцями музичних творів фонограм власного вокального,
інструментального, вокально-інструментального виконання музичного
твору з музичним супроводом або без нього чи фонограм музичного
супроводу до власного вокального, інструментального,
вокально-інструментального виконання музичного твору".
У зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати
відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим.
2. Частину першу статті 8 Закону України "Про рекламу"
( 270/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 39,
ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 34, ст. 274) доповнити
абзацом такого змісту:
"рекламувати послуги, пов'язані з концертною,
гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без
інформації про використання чи невикористання фонограм
виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на
афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше
5 відсотків загальної площі (обсягу) всієї реклами".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 травня 2001 року
N 2438-III


Публікації документа