Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 24.05.20012438-III
Документ 2438-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.05.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.06.2001. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 150 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. Частину першу статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 30, ст. 379; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст. 1; 1995 р., N 14, ст. 90, N 23, ст. 182; 1997 р., N 35, ст. 219; 1999 р., N 34, ст. 274) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
     "Інформація про послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання виконавцями музичних творів фонограм власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору з музичним супроводом або без нього чи фонограм музичного супроводу до власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору".
 
     У зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим.
 
     2. Частину першу статті 8 Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 34, ст. 274) доповнити абзацом такого змісту:
 
     "рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі (обсягу) всієї реклами".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
     забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 24 травня 2001 року
N 2438-IIIвгору