Документ 2436-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.10.2010. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
щодо видачі експлуатаційних дозволів
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.540 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. Частину першу статті 4 Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" ( 486-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 107) викласти в такій редакції:
 
     "Переробку продуктів лову мають право здійснювати суб'єкти господарювання за наявності експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з переробки таких продуктів, що видається відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини або відповідним головним державним санітарним лікарем у встановленому законодавством порядку".
 
     2. У Законі України "Про безпечність та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533):
 
     1) у пункті 6 частини другої статті 10 слово "скасовувати" замінити словом "анульовувати";
 
     2) у статті 22:
 
     у частині четвертій слова "скасування та поновлення, а також оплати за отримання" замінити словами "анулювання та поновлення, а також розмір плати за видачу та поновлення";
 
     доповнити частинами п'ятою - восьмою такого змісту:
 
     "5. Рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного дозволу приймається протягом 30 робочих днів з дня надходження документів для видачі експлуатаційного дозволу на виробництво та/або обіг харчових продуктів на розгляд санітарної служби.
 
     Рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного дозволу приймається протягом 30 робочих днів з дня надходження документів для видачі експлуатаційного дозволу на виробництво харчових продуктів на розгляд ветеринарної служби.
 
     6. Підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу операторові потужності (об'єкта), що провадить діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі, є:
 
     1) зареєстровані протягом останніх шести місяців випадки харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій або інших захворювань, де фактором передачі, доведеним у встановленому законодавством порядку, були харчові продукти, вироблені на потужності (об'єкті), заявленій для видачі експлуатаційного дозволу;
 
     2) зареєстровані факти виявлення небезпечної чи непридатної до споживання продукції, виробленої на потужності (об'єкті), заявленій для видачі експлуатаційного дозволу;
 
     3) відмова оператора потужності (об'єкта) у проведенні інспекції, невиконання ним приписів, розпоряджень, виданих за результатами проведення органом державного нагляду (контролю) планових та позапланових заходів.
 
     7. Підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу операторові потужності (об'єкта), що провадить діяльність з виробництва харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та операторові агропродовольчого ринку, крім підстав, визначених у частині шостій цієї статті, також є:
 
     1) запровадження карантинних обмежень та/або карантину у зв'язку з виникненням інфекційних захворювань, у тому числі спільних для тварин і людей;
 
     2) нестворення адміністрацією (власником) агропродовольчого ринку умов для належної роботи державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи - невиділення у користування службових приміщень, облаштованих опаленням, освітленням, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією.
 
     8. Плата за видачу та поновлення експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, зараховується до Державного бюджету України";
 
     3) у назві та тексті статті 23 слова "скасування" та "скасований" замінити відповідно словами "анулювання" та "анульований".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 6 липня 2010 року
N 2436-VIвгору