Про утворення Коломацького району Харківської області
Постанова Президії Верховної Ради України від 15.06.19922435-XII
Документ 2435-XII, поточна редакція — Прийняття від 15.06.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Коломацького району
Харківської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 33, ст. 490 )

Розглянувши клопотання Харківської обласної Ради народних
депутатів про утворення Коломацького району, Президія Верховної
Ради України п о с т а н о в л я є:
Вважати за недоцільне утворення Коломацького району
Харківської області у зв'зку з відсутністю достатніх на це
підстав.
Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 15 червня 1992 року
N 2435-XIIвгору