Документ 2430-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.07.2010. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.536 )

 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
1. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
 
   1) у статті 218 ( 80732-10 ): 
у частині першій слово та цифри "статтею 159" замінити
словами та цифрами "статтями 155, 155-2, частиною другою статті
156, статтями 156-1, 156-2, 159";
у частині другій цифри "156" замінити цифрами та словами
"155-2, частиною другою статті 156, статтями 156-1, 156-2";
2) у пункті 2 частини першої статті 255 ( 80732-10 ) цифри
"156" замінити цифрами "155-2, 156, 156-1, 156-2".
 
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 6 липня 2010 року
N 2430-VIвгору