Про заходи щодо стабілізації фінансового стану підприємств
Указ Президента України від 05.04.1996243/96
Документ 243/96, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо стабілізації фінансового
стану підприємств
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 709/96 від 17.08.96
N 949/97 від 03.09.97
Законом
N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }

З метою сприяння стабілізації фінансового стану підприємств
та скорочення їх взаємної заборгованості п о с т а н о в л я ю:
1. Звільнити підприємства, установи та організації усіх форм
власності (далі - підприємства) від сплати пені, нарахованої
відповідно до статті 2 Указу Президента України від 16 березня
1995 року N 227 ( 227/95 ) "Про заходи щодо нормалізації платіжної
дисципліни в народному господарстві України" (зі змінами,
внесеними Указами від 31 березня 1995 року N 277 ( 277/95 ) та від
9 грудня 1995 року N 1139 ( 1139/95 ) за станом на 1 квітня 1996
року з суми простроченої заборгованості на користь кредиторів та
не сплаченої в установленому порядку на день набрання чинності цим
Указом, крім підприємств-боржників, які в договорах з кредиторами
передбачили стягнення пені та її розмір.
2. Провести до 1 липня 1996 року індексацію балансової
вартості основних фондів підприємств (крім об'єктів житлового
фонду) за станом на 1 квітня 1996 року за індексами, визначеними
Міністерством статистики України на 1 жовтня 1995 року.
3. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк: затвердити порядок проведення індексації балансової вартості
основних фондів підприємств відповідно до цього Указу та розробити
механізм відшкодування витрат з капітального ремонту основних
фондів; продовжити до 1 грудня 1996 року строк повернення одержаних
підприємствами кредитів Національного банку України через
державний бюджет та бюджетних позичок у 1994-1995 роках та сплати
відсотків від сум простроченої заборгованості за користування цими
коштами за станом на 1 квітня 1996 року без нарахування при цьому
відсотків за користування зазначеними коштами на час відстрочки,
крім бюджетних позичок, наданих на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державними контрактами
1994-1995 років. ( Абзац третій статті 3 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 709/96 від 17.08.96 )
4. Національному банку України за погодженням з Кабінетом
Міністрів України встановити у тижневий строк черговість виконання
установами банків доручень підприємств щодо перерахування
платежів, виходячи з необхідності забезпечення невідкладних потреб
підприємств, у тому числі у виплаті заробітної плати.

{ Дію статті 5 припинено згідно із Законом N 2473-VIII
( 2473-19 ) від 21.06.2018 }
5. Частину першу статті 2 Указу Президента України від 16
березня 1995 року N 227 "Про заходи щодо нормалізації платіжної
дисципліни в народному господарстві України" (зі змінами,
внесеними Указами від 31 березня 1995 року N 277 та від 9 грудня
1995 року N 1139 ) після другого речення доповнити новим реченням
такого змісту:
"Розмір суми пені не може перевищувати 50 відсотків від суми
заборгованості". У зв'язку з цим третє речення вважати четвертим.

{ Статтю 6 виключено на підставі Указу Президента N 949/97
від 03.09.97 }

7. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 квітня 1996 року
N 243/96вгору