Документ 243-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.06.2013, підстава - 380-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 березня 2011 р. N 243
Київ
Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення
заходів, пов'язаних з інформуванням
громадськості з питань цивільного
захисту населення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 978 ( 978-2012-п ) від 24.10.2012
N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних з
інформуванням громадськості з питань цивільного захисту населення,
що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2011 р. N 243
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення заходів,
пов'язаних з інформуванням громадськості
з питань цивільного захисту населення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Інформування
громадськості з питань цивільного захисту населення" (далі -
бюджетні кошти).
2. Ціллю використання бюджетних коштів є запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій з вини громадян, інформування
громадян про стан цивільного захисту населення, навчання громадян
правил безпеки життєдіяльності, запобігання травмуванню та
загибелі громадян внаслідок надзвичайних ситуацій.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів,
передбачених Програмою робіт з інформування громадськості з питань
цивільного захисту населення і планом робіт із підготовки та
проведення Міжнародної науково-практичної конференції "Двадцять
п'ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього",
затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій.
4. Відповідальним виконавцем бюджетної програми є
ДСНС, одержувачами бюджетних коштів є державне підприємство
Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку
"Агентство Чорнобильінтерінформ" та Український науково-дослідний
інститут цивільного захисту (далі - одержувачі). { Абзац перший
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 978
( 978-2012-п ) від 24.10.2012, N 380 ( 380-2013-п ) від
29.05.2013 }
Одержувачі використовують бюджетні кошти відповідно до плану
їх використання для здійснення заходів, передбачених планом робіт
з виконання бюджетної програми. При цьому оплата робіт
здійснюється на підставі актів фактично виконаних робіт у межах
бюджетних асигнувань, установлених кошторисом.
5. Заборгованість за бюджетними зобов'язаннями минулих років,
зареєстрована в органах Державної казначейської служби, підлягає
погашенню у поточному бюджетному періоді.
6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
7. Відповідальний виконавець бюджетної програми та одержувачі
відображають у первинному та бухгалтерському обліку отримані
(створені) оборотні і необоротні активи у порядку, встановленому
Державною казначейською службою.
8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах
Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних
з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку,
встановленому Державною казначейською службою.
9. Звітування одержувачами перед головним розпорядником
бюджетних коштів про результати проведення заходів здійснюється
щокварталу не пізніше 10 числа наступного звітного періоду за
встановленою Міністерством надзвичайних ситуацій формою.
10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.вгору