Документ 2427-III, поточна редакція — Прийняття від 17.05.2001

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення міста Берегове Берегівського району
Закарпатської області до категорії міст обласного значення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 24, ст.130 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести місто Берегове Берегівського району Закарпатської
області до категорії міст обласного значення.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 17 травня 2001 року
N 2427-IIIвгору