Документ 2427-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 13, ст. 231 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину першу статті 77 Основ законодавства України про
охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 4, ст. 19, N 11, ст. 93; 1994 р., N 41, ст. 376;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44,
ст. 493; 2005 р., N 7-8, ст.162) доповнити пунктом "н" такого
змісту:
"н) лікарі дільничних лікарень та амбулаторій, розташованих у
сільській місцевості, дільничні лікарі-терапевти, лікарі-педіатри
та дільничні медсестри територіальних ділянок міських поліклінік,
лікарі загальної практики (сімейні лікарі), завідувачі
терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік, лікарі (старші
лікарі) та середній медичний персонал виїзних станцій і відділень
швидкої та невідкладної медичної допомоги, станцій санітарної
авіації та відділень планової та екстреної консультативної
допомоги - за безперервну роботу на зазначених посадах у
зазначених закладах (на територіальних ділянках) понад три роки
мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю
три календарних дні. При цьому зберігаються права інших категорій
медичних працівників на додаткову оплачувану відпустку у межах
існуючих норм".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 березня 2005 року
N 2427-IVвгору