Документ 2426-III, поточна редакція — Прийняття від 17.05.2001

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Новгород-Сіверський
Новгород-Сіверського району Чернігівської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 163 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Включити у межі міста Новгород-Сіверський
Новгород-Сіверського району Чернігівської області села Домотканів
і Щурівка Новгород-Сіверської міськради та землі, що знаходяться у
віданні цієї ради, загальною площею 386 гектарів і затвердити межі
міста загальною площею 2156 гектарів.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 17 травня 2001 року
N 2426-IIIвгору