Документ 2420-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.05.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.06.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 11 Закону України
"Про державні нагороди України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 33, ст. 173 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 11 Закону України "Про державні нагороди України"
( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21,
ст. 162) доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) Державна премія України імені Олександра Довженка - за
видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва".
2. Рекомендувати Президентові України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 травня 2001 року
N 2420-IIIвгору