Документ 242-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.06.2019, підстава - 459-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 березня 2012 р. № 242
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1180 від 14.12.2012
№ 827 від 13.11.2013
№ 373 від 04.06.2015
№ 883 від 21.10.2015
№ 504 від 08.08.2016
№ 161 від 22.03.2017
№ 881 від 10.10.2018
№ 921 від 07.11.2018
№ 1047 від 12.12.2018
№ 1093 від 12.12.2018
№ 88 від 13.02.2019
№ 459 від 05.06.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 211 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 748);

постанову Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 355 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1062).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2012 р. № 242

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінекономрозвитку за програмою “Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках” (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти використовуються з метою розширення співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, захисту національних інтересів України в торгових суперечках в рамках СОТ та міжнародних договорів України, забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках для просування вітчизняних товарів та послуг на зовнішній ринок, збільшення надходжень іноземних інвестицій у національну економіку, розширення міжнародних торговельно-економічних зв’язків, підвищення міжнародного іміджу України як держави з ринковою економікою, а також пошуку ділових партнерів.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.

Одержувачем бюджетних коштів, що спрямовуються на здійснення заходів, передбачених підпунктом 4-1  пункту 4 цього Порядку (крім розроблення концепції участі України у Всесвітній виставці “Експо-2020”), визначається суб’єкт господарювання, який належить до сфери управління Мінекономрозвитку, має бездефіцитний фінансовий план на поточний рік та здійснює функцію визначення розпорядника з підготовки та участі України у Всесвітній виставці “Експо-2020 (далі - служба замовника).

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 881 від 10.10.2018}

4. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів, пов’язаних з:

1) проведенням засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультативних) груп, секретаріатів, зустрічей співголів зазначених комісій, проведенням засідань Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій, Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Мінекономрозвитку;

{Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 504 від 08.08.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 13.02.2019}

1-1) забезпеченням захисту інтересів України під час розв’язання суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

2) забезпеченням:

міжнародного співробітництва з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидиційних розслідувань та запобігання їм;

розвитку договірно-правової бази в торговельній сфері, пов’язаної з трансформаційними процесами в ЄС;

співробітництва України з ВОІВ, ГУАМ, ЄАВТ, ЄЕК ООН, НАТО, ОЕСР, ОЧЕС, ЮНКТАД, ЮНСІТРАЛ;

співробітництва України з ЄС, СНД, їх органами та державами - членами;

проведення засідань спільних комітетів, спільних комісій, комісій, комітетів, робочих груп та інших органів, створених відповідно до угод про сприяння (заохочення) та взаємний захист інвестицій;

співробітництва України із СОТ та проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю, а також проведення засідань спільних комітетів, спільних комісій, комісій, комітетів, підкомітетів та інших органів, створених відповідно до угод про вільну торгівлю;

транскордонного співробітництва;

співробітництва України з міжнародними організаціями із стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності;

участі України у заходах, пов’язаних із врегулюванням торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України;

{Підпункт 2 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 88 від 13.02.2019}

3) організацією та участю у міжнародних економічних (ділових) форумах, семінарах, конференціях, презентаціях, у тому числі Національних днях та Днях економіки України, під час роботи міжнародних виставок та ярмарків за кордоном;

{Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 88 від 13.02.2019}

4) підготовкою та забезпеченням роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України;

4-1) підготовкою та забезпеченням участі України у Всесвітній виставці “Експо-2020”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 881 від 10.10.2018}

5) співробітництвом з Міжнародним бюро виставок (Французька Республіка), членом якого є Україна;

5-1) співробітництвом з Комітетом зі сталі Організації економічного співробітництва та розвитку, Комітетом з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку, Європейським комітетом із стандартизації, Європейським комітетом із стандартизації в електротехніці, Міжнародною організацією законодавчої метрології, Генеральною конференцією з мір і ваги, Робочою групою з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку, членом (спостерігачем) яких є Україна;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 1180 від 14.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 827 від 13.11.2013, № 373 від 04.06.2015}

6) погашенням бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства як фінансові зобов’язання.

5. Використання бюджетних коштів передбачає здійснення витрат, пов’язаних з:

1) відрядженням у межах України та за кордон працівників органів державної влади, які є членами офіційних делегацій (придбання квитків, оплата вартості проживання, сплата зборів за оформлення візових документів, відшкодування добових витрат та витрат за користування транспортними засобами, придбання страхових полісів, телефонних карток мобільного зв’язку);

{Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1180 від 14.12.2012}

2) відрядженням за кордон (придбання квитків, оплата вартості проживання, сплата зборів за оформлення візових документів, відшкодування витрат за користування транспортними засобами, придбання страхових полісів) працівників, що обслуговують національну експозицію, уповноважених в установленому порядку представників центральних органів виконавчої влади, установ та організацій України для участі у ділових зустрічах з представниками державних органів та ділових кіл іноземної держави під час проведення заходів, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 4 цього Порядку, а також для участі у засіданнях організаційних комітетів з підготовки та проведення міжнародних виставок та ярмарків;

3) підготовкою та проведенням на території України засідань у рамках двостороннього співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями (буфетне обслуговування згідно з відповідними міжнародними домовленостями між сторонами, витрати з оренди приміщень і обладнання, придбання інформаційно-довідкових, канцелярських та інших витратних матеріалів);

4) сплатою щорічних членських внесків до Міжнародного бюро виставок (Французька Республіка), членом якого є Україна;

4-1) сплатою щорічних членських внесків до Комітету зі сталі Організації економічного співробітництва та розвитку, Комітету з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку, Європейського комітету із стандартизації, Європейського комітету із стандартизації в електротехніці, Міжнародної організації законодавчої метрології, Генеральної конференції з мір і ваги, Робочої групи з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку, членом (спостерігачем) яких є Україна;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 1180 від 14.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 827 від 13.11.2013, № 373 від 04.06.2015}

5) проживанням та харчуванням членів іноземної делегації (згідно з домовленістю між сторонами та/або на паритетних засадах) під час проведення заходів, передбачених підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку;

{Підпункт 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 13.02.2019}

6) транспортним обслуговуванням на території України членів українських та іноземних делегацій;

7) обслуговуванням членів офіційних українських та іноземних делегацій у залі офіційних делегацій в аеропортах та на залізничних вокзалах України;

8) супроводженням на території України транспортних засобів, що залучаються до перевезення членів офіційних іноземних делегацій, патрульними автомобілями Національної поліції;

{Підпункт 8 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 161 від 22.03.2017}

9) протокольними заходами (обід, вечеря, фуршет), що проводяться від імені Уряду України;

10) наданням послуг:

із синхронного та послідовного перекладу, що здійснюється під час проведення заходів за участю членів офіційних українських та іноземних делегацій (в тому числі витрат на оренду обладнання, необхідного для надання таких послуг, відшкодування витрат на відрядження перекладачів), а також з письмового перекладу договорів, підготовлених до підписання сторонами за результатами переговорів, консультацій, процесуальних та інших документів, необхідних для врегулювання торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України;

{Абзац другий підпункту 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015; в редакції Постанови КМ № 921 від 07.11.2018}

з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів на паперових і електронних носіях;

пов’язаних з орендою виставкових площ, обладнання, меблів, приміщень, автотранспортних та інших технічних засобів, наданням комунальних послуг і виконанням робіт з технічного облаштування, обслуговування, виготовлення експонатів, послуг з перевезення вантажів, їх страхування та митного оформлення, загального страхування конструкцій експозицій, що необхідні для проведення заходів, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 4 цього Порядку;

з розроблення концепції участі України у Всесвітній виставці “Експо-2020”, проектної документації на створення національної експозиції та її емблеми (логотипа);

{Абзац п'ятий підпункту 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 881 від 10.10.2018}

розпорядника з підготовки національних експозицій під час проведення заходів, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 4 цього Порядку;

розпорядника з підготовки та участі України у Всесвітній виставці “Експо-2020”;

{Підпункт 10 пункту 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 881 від 10.10.2018}

інтернет-провайдера, створенням і супроводженням веб-сайта національної експозиції;

юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, арбітрів, у тому числі іноземних, які мають знання, необхідні для здійснення заходів, пов’язаних із врегулюванням торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України, і володіють відповідною іноземною мовою;

{Підпункт 10 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

пов’язаних з підготовкою запитів, позовних заяв, пояснень, відзивів, інших процесуальних документів, та подання документальних доказів у справі під час врегулювання торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України;

{Підпункт 10 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

нотаріусів із засвідчення вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах, пов’язаних з врегулюванням торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України, і правильності їх перекладу з однієї мови на іншу;

{Підпункт 10 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

поштового пересилання, експрес-відправлення і отримання процесуальних документів та інших матеріалів;

{Підпункт 10 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

11) проведенням рекламної кампанії, включенням до офіційного каталогу міжнародного форуму, конференції, виставки та ярмарку інформації про вітчизняних учасників;

12) придбанням форменого одягу для працівників, які обслуговують національну експозицію;

13) придбанням квитків для відвідування міжнародних виставок;

14) придбанням витратних матеріалів, сувенірної та квіткової продукції, протокольної атрибутики - прапорів, настільних прапорців, бланків запрошень та конвертів, вітальних листівок; виготовленням візитних карток для членів офіційних українських делегацій;

15) наданням телекомунікаційних послуг, зокрема з підключення до Інтернету;

16) проведенням культурної частини програми перебування членів офіційних іноземних делегацій в Україні (відвідування закладів культури та мистецтва, історико-меморіальних комплексів, проведення екскурсій, зокрема з використанням морських та річкових транспортних засобів);

17) наданням послуг з проведення культурних заходів під час роботи національної експозиції на міжнародній виставці та ярмарку за кордоном, у тому числі заходів за участю творчих колективів, артистів, майстрів народних художніх промислів;

18) будівництвом, облаштуванням та наповненням павільйону України на Всесвітній виставці Експо-2020, його експлуатацією та обслуговуванням, демонтажем (розробленням, погодженням та затвердженням проектно-кошторисної, іншої документації, будівельними, споруджувальними роботами, архітектурними, дизайнерськими, інжиніринговими, іншими послугами (перекладачів, обслуговуючого персоналу, кейтерингу. страхування, логістики та транспортного обслуговування, поліграфії та реклами тощо), закупівлею обладнання та витратних матеріалів до нього);

{Пункт 5 доповнено підпунктом 18 згідно з Постановою КМ № 881 від 10.10.2018}

19) покриттям витрат на утримання служби замовника, яка здійснює функцію визначення розпорядника з підготовки та участі України у Всесвітній виставці “Експо-2020”, зокрема відрядженнями за кордон для здійснення заходів, передбачених підпунктом 4-1  пункту 4 цього Порядку, у межах, визначених законодавством. Гранична норма, перелік та порядок покриття витрат на утримання служби замовника встановлюється рішенням головного розпорядника бюджетних коштів та не може перевищувати 2,5 відсотка вартості товарів, робіт, послуг.

{Пункт 5 доповнено підпунктом 19 згідно з Постановою КМ № 881 від 10.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 459 від 05.06.2019}

5-1. З метою економного та раціонального витрачання бюджетних коштів органи виконавчої влади під час оформлення службових відряджень за кордон забезпечують мінімізацію витрат на таке відрядження шляхом:

здійснення лише невідкладних та особливо важливих відряджень;

оптимізації кількісного складу офіційної делегації та строку її перебування за кордоном;

здешевлення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов'язаних з відрядженням.

{Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 1180 від 14.12.2012}

6. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, щороку визначаються у паспорті бюджетної програми.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Попередня оплата за договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, пов’язаних з підготовкою та забезпеченням проведення заходів, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 4 цього Порядку, здійснюється у розмірі 60 відсотків суми, зазначеної у договорі, на строк не більш як два місяці та заходів, передбачених підпунктом 4-1 пункту 4 цього Порядку, - в розмірі до 90 відсотків вартості товарів, робіт і послуг на строк не більше 18 місяців. Розрахунки за придбані товари, виконані роботи і надані послуги проводяться на підставі актів приймання-передачі та документів щодо придбання товарів, виконання робіт і надання послуг з представленням інформації про здійснення заходів та досягнуті результати.

{Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1093 від 12.12.2018}

Попередня оплата під час закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів та звітів про виконання паспорта бюджетної програми (в тому числі за результативними показниками), а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору