Документ 2416-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.02.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про фізичну культуру і спорт"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 11, ст.204 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14,
ст. 80; 1999 р., N 34, ст. 271) такі зміни:
1) у статті 36-1:
абзац перший після слів "тільки одній" доповнити словами
"легалізованій у встановленому законом порядку";
абзац третій викласти у такій редакції:
"відповідності її статутних документів, у тому числі щодо
мети, завдань та структури, статутним та регламентним вимогам,
структурі відповідної міжнародної спортивної організації";
2) статтю 36-2 доповнити новою частиною першою такого змісту:
"Надання спортивній федерації статусу національної
здійснюється на конкурсних засадах відповідно до положення про
порядок проведення конкурсу, що затверджується центральним органом
виконавчої влади з фізичної культури і спорту".
У зв'язку з цим частини першу - восьму вважати відповідно
частинами другою і дев'ятою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 лютого 2005 року
N 2416-IVвгору