Документ 2415-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.06.1997, підстава - 280/97-ВР

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 280/97-ВР від 21.05.95, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
Про внесення змін і доповнень до Постанови
Верховної Ради України від 5 березня 1992 року
"Про порядок введення в дію Закону України
"Про Представника Президента України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 33, ст.485 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Пункт 4 Постанови Верховної Ради України від 5 березня 1992
року "Про порядок введення в дію Закону України "Про Представника
Президента України" ( 2168-12 ) викласти у такій редакції:
"4. Встановити, що місцева державна адміністрація в
областях, містах Києві і Севастополі, районах, районах міст Києва
і Севастополя формується на базі виконавчих комітетів відповідних
Рад народних депутатів, їх відділів і управлінь. Після створення
місцевої державної адміністрації діяльність виконавчих комітетів
цих Рад припиняється. Їх майно, а також майно, що належить до
комунальної власності області, міст Києва і Севастополя, району,
району міст Києва і Севастополя, за рішенням Ради народних
депутатів передається в управління відповідної місцевої державної
адміністрації".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 5 червня 1992 року
N 2415-XIIвгору