Документ 241-86-п, поточна редакція — Редакція від 03.07.1986

                                                          
П О С Т А Н О В А
РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ РАДИ
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
Про внесення доповнень і змін до постанов Уряду УРСР
з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями

У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 12 травня
1986 р. "Про внесення доповнень Житлового кодексу Української РСР"
і з метою дальшого вдосконалення житлового законодавства Рада
Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада
професійних спілок п о с т а н о в л я ю т ь:
Внести до постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян
жилими приміщеннями доповнення і зміни, що додаються.

Голова Ради Міністрів Української РСР О.ЛЯШКО
Голова Української республіканської
ради професійних спілок В.СОЛОГУБ
м. Київ, 3 липня 1986 р.,
N 241

Затверджені
постановою Ради Міністрів УРСР
і Укрпрофради
від 3 липня 1986 р. N 241
ДОПОВНЕННЯ І ЗМІНИ,
які вносяться до постанов Уряду УРСР з питань
забезпечення громадян жилими приміщеннями
1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР,
затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від
11 грудня 1984 р. N 470 ( 470-84-п ) (ЗП УРСР, 1984 р., N 12,
ст. 80):
1) доповнити пункт 14 абзацом такого змісту:
"За рішенням трудових колективів підприємств і організацій у
колективних договорах можуть передбачатися для робітників та
службовців, які мають право на першочергове одержання жилих
приміщень, а також новаторів і передовиків виробництва, що
добилися високих показників у праці й беруть активну участь у
громадському житті, пільгові підстави визнання їх потребують
поліпшення житлових умов при забезпеченні жилою площею за місцем
роботи";
2) з підпункту 4 пункту 29 виключити слова "(крім випадків,
коли сім'ю було взято на облік на пільгових підставах, а у члена
сім'ї нема такого права)";
3) з абзаца першого пункту 30 виключити останнє речення;
4) доповнити абзац перший пункту 36 таким реченням:
"Відповідно до чинного законодавства на підприємствах, в
організаціях кількість жилої площі, що виділяється для цих цілей,
за рішенням трудових колективів може передбачатися у колективних
договорах";
5) доповнити підпункт 9 пункту 44 абзацом такого змісту:
"У колективному договорі може бути передбачено надання жилих
приміщень у першочерговому порядку новаторам і передовикам
виробництва, вказаним у пункті 14 цих Правил".
2. У підпункті 2 абзаца третього пункту 9 Примірного статуту
житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради
Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р. N 186 ( 186-85-п ) (ЗП УРСР,
1985 р., N 5, ст. 41), слова "відповідно до статті 45 Житлового
кодексу УРСР" замінити словами "відповідно до частини другої
статті 21 і статті 45 Житлового кодексу УРСР".
3. У Правилах обліку громадян, які бажають вступити до
житлово-будівельного кооперативу, затверджених постановою Ради
Міністрів УРСР і Укрпрофради від 5 червня 1985 р. N 228
( 228-85-п ) (ЗП УРСР, 1985 р., N 6, ст. 46):
1) доповнити пункт 8 абзацом такого змісту:
"Потребуючими поліпшення житлових умов при взятті на
кооперативний облік за місцем роботи визнаються також робітники і
службовці, для яких колективним договором установлені пільгові
підстави визнання їх потребуючими поліпшення житлових умов при
забезпеченні жилою площею в будинках державного і громадського
житлового фонду";
2) з підпункту 4 пункту 25 виключити слова: "(крім випадків,
коли сім'ю було взято на облік на підставах, передбачених
підпунктом 8 пункту 8 цих Правил, а у члена сім'ї нема такого
права)";
3) з абзаца першого пункту 26 виключити останнє речення.вгору