Документ 2401-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо застосування контрактної форми
трудового договору

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 30, ст.141 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )

У зв'язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 року
"Про внесення змін до Кодексу законів про працю України"
( 1356-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Пункт 1 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на
підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
2. В абзаці першому пункту 2 статті 14 Закону України "Про
споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 30, ст. 414) слова "законодавством України"
замінити словами "законами України".
3. В абзаці першому пункту 3.7 Положення про Інститут
законодавства Верховної Ради України ( 150/94-ПВ ), затвердженого
Постановою Президії Верховної Ради України від 7 жовтня 1994 року
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 42, ст. 387), слово
"(контракту)" виключити.
4. В абзаці першому частини першої статті 2.1, частинах
другій і третій статті 3.2, частині першій статті 3.3, частині
першій статті 3.4, частині першій статті 4.3, в абзаці першому
частини першої статті 4.4 Положення про консультанта депутатської
групи (фракції) Верховної Ради України ( 378/95-ВР ),
затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня
1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 36,
ст. 280), слово "(контракт)" у всіх відмінках виключити.
5. В абзаці першому частини першої статті 2.1, частинах
першій і другій статті 3.2, частинах першій і другій статті 3.3,
частині першій статті 3.4 Положення про помічника-консультанта
народного депутата України ( 379/95-ВР ), затвердженого Постановою
Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 37, ст. 283), слово
"(контракт)" у всіх відмінках виключити.
II. Визнати такими, що втратили чинність:
1. Абзац четвертий пункту 7 Постанови Президії Верховної Ради
Української РСР від 17 січня 1991 року "Про статус Академії наук
Української РСР" ( 627-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 6, ст. 40).
2. Абзац другий пункту 2 Постанови Президії Верховної Ради
України від 30 серпня 1991 року "Про Українське незалежне
інформаційне агентство новин (УНІАН)" ( 1462-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1991 р., N 44, ст. 589).
3. Постанову Президії Верховної Ради України від 6 квітня
1992 року "Про впровадження контрактової системи в роботі з
кадрами в редакції газети "Голос України" ( 2252-12 ).
4. Постанову Президії Верховної Ради України від 30 квітня
1992 року "Про статут редакції журналу Верховної Ради України
"Віче" ( 2305-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 30, ст. 435).
5. Підпункт 8 пункту 2 Постанови Верховної Ради України від
2 березня 1999 року "Про заходи щодо запобігання кризі в
державному секторі галузі зв'язку України" ( 462-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 126).
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 квітня 2001 року
N 2401-IIIвгору