Документ 24/98-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.01.1998
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.01.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 32 Закону України
"Про статус народного депутата України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 20, ст.105 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 32 Закону України "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 3, ст.17; 1994 р., N 34, ст.315; 1995 р., N 34, ст.268,
N 35, ст.270; 1997 р., N 50, ст.303) такі зміни: доповнити статтю після частини шістнадцятої новою частиною
такого змісту: "Індексація пенсій здійснюється у порядку, визначеному для
індексації грошових доходів населення". У зв'язку з цим частини сімнадцяту і вісімнадцяту вважати
відповідно вісімнадцятою і дев'ятнадцятою; доповнити статтю частиною двадцятою такого змісту: "Положення частин другої, третьої, четвертої, сьомої,
дванадцятої, п'ятнадцятої, шістнадцятої, сімнадцятої,
вісімнадцятої і дев'ятнадцятої цієї статті поширюються також на
колишніх народних депутатів України, починаючи з дванадцятого
скликання".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 січня 1998 року
N 24/98-ВРвгору