Документ 24/98-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.01.1998
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.01.1998. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 32 Закону України
"Про статус народного депутата України"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 20, ст.105 )
 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до статті 32 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст.17; 1994 р., N 34, ст.315; 1995 р., N 34, ст.268, N 35, ст.270; 1997 р., N 50, ст.303) такі зміни:
     доповнити статтю після частини шістнадцятої новою частиною такого змісту:
     "Індексація пенсій здійснюється у порядку, визначеному для індексації грошових доходів населення".
     У зв'язку з цим частини сімнадцяту і вісімнадцяту вважати відповідно вісімнадцятою і дев'ятнадцятою;
     доповнити статтю частиною двадцятою такого змісту:
     "Положення частин другої, третьої, четвертої, сьомої, дванадцятої, п'ятнадцятої, шістнадцятої, сімнадцятої, вісімнадцятої і дев'ятнадцятої цієї статті поширюються також на колишніх народних депутатів України, починаючи з дванадцятого скликання".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м. Київ, 15 січня 1998 року
N 24/98-ВРвгору