Документ 24-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.01.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 січня 2019 р. № 24
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 200 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 27, ст. 978).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 24

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин, є:

порушення вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

види діяльності, пов’язані з виробництвом, використанням, зберіганням, реалізацією або розмноженням сортів рослин, що провадилися суб’єктом господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду;

види документів, якими засвідчені права інтелектуальної власності на сорти рослин, що використовуються суб’єктом господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері охорони прав на сорти рослин здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п`ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

суб’єкт господарювання комерційно поширює сорти рослин, які не відповідають критеріям, визначеним Законом України “Про охорону прав на сорти рослин”

збитки, завдані власнику майнового права на поширення сорту рослин

види діяльності, пов’язані з виробництвом, використанням, зберіганням, реалізацією або розмноженням сортів рослин, що провадилися суб’єктом господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду


суб’єкт господарювання здійснює дії по відношенню до прав інтелектуальної власності на сорт рослин, які засвідчені відповідними документами

збитки, завдані власнику майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та/або особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорт, та/або майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, які засвідчені відповідними документами

види документів, якими засвідчені права інтелектуальної власності на сорти рослин, що використовуються суб’єктом господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

2. Інші суспільні інтереси (06)

використання сорту рослин без дозволу особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин

втрата доходів та/або майнова шкода, завдана особі, якій належать майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин та/або майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

порушення вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періодуДодаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1.

Порушення вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

використання сорту без дозволу особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на нього

5


використання сорту з порушенням умов надання дозволу особі, якій належать майнові права інтелектуальної власності на нього

5привласнення авторства на сорт рослин

5відмова володільця патенту від майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту без згоди ліцензіата, якщо інше не передбачене договором

5порушення умов договору, укладеного між роботодавцем та автором сорту, щодо виплати справедливої винагороди

5порушення права попереднього користування і права під час відновлення прав на сорт

5вивезення з України посадкового матеріалу (насіння) сортів рослин, що містять об’єкт інтелектуальної власності, без дозволу володільця патенту

5

2.

Види діяльності, пов’язані з виробництвом, використанням, зберіганням, реалізацією або розмноженням сортів рослин, що провадилися  суб’єктом господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

використання сорту

10


поширення сорту

10


ведення первинного насінництва власниками майнових прав інтелектуальної власності та підтримувачами сортів рослин

5проведення експертизи заявки на сорт рослин

41ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування

5господарська діяльність, пов'язана з виплатою винагороди автору сорту, роялті - володільцю патенту

5

3.

Види документів, якими засвідчені права інтелектуальної власності на сорти рослин, що використовуються суб’єктом господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

патент на сорт рослин

10

свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин

10

свідоцтво про авторство на сорт рослин

10

__________
Примітка.


Якщо суб’єкта господарювання може бути одночасно віднесено до більше ніж одного показника критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.
вгору