Документ 2399-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.05.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 35 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 27, ст.134 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 35 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст.
178; 1996 р., N 35, ст. 162) доповнити після частини другої новою
частиною такого змісту:
"Громадяни, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони
безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного
відселення, а також громадяни, що самостійно переселилися з
територій, які зазнали радіоактивного забруднення і які на момент
евакуації, відселення або самостійного переселення були членами
колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також
пенсіонери з їх числа, що до набрання чинності цим Законом
проживали у сільській місцевості, мають право на отримання
земельної частки (паю) за новим місцем роботи (проживання) із
земель запасу та резервного фонду в розмірі та в порядку,
визначених законодавством".
У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно
частинами четвертою - шостою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців після
набрання чинності цим Законом:
підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції
щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити видання в межах своїх повноважень
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 квітня 2001 року
N 2399-IIIвгору