Документ 2396-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2012, підстава - 4651-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
 
Про внесення зміни до статті 218
Кримінально-процесуального кодексу України
щодо обов'язків слідчого
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 38, ст.507 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Частину п'яту статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) викласти в такій редакції:
 
     "Матеріали досудового слідства пред'являються для ознайомлення підшитими і пронумерованими. Під час пред'явлення матеріалів досудового слідства слідчий зобов'язаний на вимогу обвинуваченого вручити йому засвідчену належним чином копію опису матеріалів кримінальної справи, про що зазначається у протоколі про оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред'явлення йому і його захисникові матеріалів справи. Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не пред'являються і зберігаються окремо від кримінальної справи".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2396-VIвгору