Документ 239/94-ВР, поточна редакція — Прийняття від 10.11.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про відповідальність підприємств, їх об'єднань,
установ та організацій за правопорушення у сфері
містобудування"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 46, ст.412 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Ввести в дію Закон України "Про відповідальність
підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за
правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін: підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення законодавства України у відповідність з
цим Законом; розробити і затвердити порядок накладання штрафів за
правопорушення у сфері містобудування; забезпечити приведення у відповідність з цим Законом
нормативних актів Кабінету Міністрів, міністерств і відомств
України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 10 листопада 1994 року
N 239/94-ВРвгору