Документ 239/2004-рп, поточна редакція — Прийняття від 30.09.2004

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення грантів Президента України
для підтримки наукових досліджень молодих учених

Відповідно до Указів Президента України від 9 квітня
2002 року N 315 ( 315/2002 ) та від 24 грудня 2002 року N 1210
( 1210/2002 ) призначити гранти Президента України таким молодим
ученим:
АЛЕКСІЄВУ Володимиру Олеговичу - 1975 року народження,
кандидатові технічних наук, докторантові Харківського
національного автомобільно-дорожнього університету для проведення
наукового дослідження "Інформаційний аналіз та синтез
автомобільних мехатронних систем"
АРЯСОВІЙ Ользі Вікторівні - 1974 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту
геофізики імені С.І. Субботіна ПАН України для проведення
наукового дослідження "Чисельне моделювання проникності частково
розплавлених гірських порід у зв'язку з проблемою походження
кімберлітів"
БЕНІЦЬКОМУ Андрію Сергійовичу - 1975 року народження,
кандидатові юридичних наук, доцентові Луганської академії
внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України для
проведення наукового дослідження "Легалізація (відмивання)
грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом:
порівняльно-правове дослідження"
БЛІОХУ Костянтину Юрійовичу - 1976 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому
співробітникові Радіоастрономічного інституту НАН України для
проведення наукового дослідження "Нові явища в теорії
розповсюдження та когерентного розсіяння хвиль у застосуванні до
задач дистанційного зондування та корегентного підсилення
сигналів"
БОРИСЕНКУ Сергію Анатолійовичу - 1975 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Головної астрономічної обсерваторії НАН України для проведення
наукового дослідження "Спостереження та модельна інтерпретація
фізичних характеристик комет"
БУДКЕВИЧ Тетяні Володимирівні - 1974 року народження,
кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту
молекулярної біології і генетики НАН України для проведення
наукового дослідження "Просторова організація молекули фактора
елонгації трансляції 1А вищих еукаріотів у вільному стані та під
час взаємодії з біологічними лігандами"
ВАСИЛЬЧУКУ Володимиру Юрійовичу - 1975 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому
співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур
імені Б.І. Вєркіна НАН України для проведення наукового
дослідження "Класичні та квантові симетрії в теорії динамічних
систем та математичній фізиці"
ВЕЛЕСЮ Олександру Анатолійовичу - 1975 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Головної астрономічної обсерваторії НАН України для проведення
наукового дослідження "Порівняння фізичних характеристик атмосфер
планет-гігантів Сонячної системи та позасонячних планет"
ВЕРЕНИЧ Олені Володимирівні - 1975 року народження,
кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем для
проведення наукового дослідження "Розроблення моделі
інтерактивного навчального середовища, яке дозволяє дистанційно
керувати процесом навчання"
ГОДУНЬКУ Роману Йосифовичу - 1975 року народження,
кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Державного
природознавчого музею НАН України для проведення наукового
дослідження "Біологічний та хімічний контроль стану поверхневих
вод м. Львова як основа моніторингу водних екосистем
урбанізованого середовища"
ГОНТАРЕНКО Ірині Сергіївні - 1974 року народження,
кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту
космічних досліджень для проведення наукового дослідження
"Прототип інтелектуальної мультиагентної системи комп'ютерної
безпеки"
ГОРОБЕЦЬ Оксані Юріївні - 1976 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту магнетизму для проведення наукового дослідження "Вплив
магнітного поля на масоперенос в електролітах поблизу металевих
поверхонь"
ГРИНЬКО Світлані Вікторівні - 1976 року народження,
кандидатові політологічних наук, асистентові Інституту міжнародних
відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка для проведення наукового дослідження "Україна в сучасному
геополітичному середовищі"
ЄМЦЮ Олександру Вікторовичу - 1973 року народження,
кандидатові геолого-мінералогічних наук, докторантові Інституту
геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України для проведення
наукового дослідження "Закономірності розташування, генезис та
пошукові критерії золото-срібло-поліметалічних родовищ Донбасу"
ЗАГОРОДНІЙ Світлані Дмитрівні - 1975 року народження,
кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН
України для проведення наукового дослідження "Вивчення
антивірусної дії сполук різної природи на репродукцію вірусу
Епштейна-Барр в лімфобластоїдних культурах клітин"
КАЙДАШЕВУ Ігорю Петровичу - 1969 року народження, докторові
медичних наук, завідувачу кафедри Української медичної
стоматологічної академії для проведення наукового дослідження
"Розробка методу лікування атонічної бронхіальної астми з
урахуванням порушень атоптозу лімфоїдних клітин"
КОВАЛЬЦЮ Івану Васильовичу - 1973 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Інституту проблем математичних машин і систем НАН України для
проведення наукового дослідження "Розробка системи реального часу
для моделювання розповсюдження радіоактивних та хімічних
забруднень в атмосфері із засвоєнням даних моніторингу"
КОЛИБІ Денису Володимировичу - 1973 року народження,
кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України для проведення
наукового дослідження "Розробка методу експрес-діагностики
туберкульозу великої рогатої худоби"
КОЛОТІЛОВІЙ Юлії Юріївні - 1973 року народження, кандидатові
хімічних наук, науковому співробітникові Національного технічного
університету "Київський політехнічний інститут" для проведення
наукового дослідження "Оптимізація складу органічного апротонного
електроліту для високопотужних суперконденсаторів"
КОЛОТІЛОВУ Сергію Володимировичу - 1977 року народження,
кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту
фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України для
проведення наукового дослідження "Нові наночастинки 3d металів та
їх оксидів, матеріали на їх основі та їх магнетохімічні,
спектральні і каталітичні властивості"
КРАЄВІЙ Віолеті Святославівні - 1974 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна для проведення наукового дослідження "Дослідження
механізму утворення аморфної структури в сплавах на основі металів
групи заліза"
КРАСНЮКУ Андрію Віталійовичу - 1976 року народження,
кандидатові технічних наук, завідувачу сектору Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна для проведення наукового дослідження "Дослідження та
розробка високоефективних модифікованих полімерних матеріалів для
відновлення транспортних споруд"
ЛЮБЧАНСЬКОМУ Максиму Ігоровичу - 1973 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому
співробітникові Донецького фізико-технічного інституту імені
О.О. Галкіна НАН України для проведення наукового дослідження
"Магнітні фотонні кристали"
МАКСИМЕНКУ Ігорю Георгійовичу - 1976 року народження,
кандидатові педагогічних наук, доцентові Луганського національного
педагогічного університету імені Тараса Шевченка для проведення
наукового дослідження "Теоретико-методичні основи системи
підготовки юних спортсменів"
МАХАНЬКОВІЙ Валерії Григорівні - 1976 року народження,
кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові
Київського національного університету імені Тараса Шевченка для
проведення наукового дослідження "Нові підходи до синтезу
гетерометалічних координаційних полімерів"
МОСКАЛЬКОВІЙ Надії Михайлівні - 1974 року народження,
кандидатові технічних наук, доцентові Національної академії
управління для проведення наукового дослідження "Розробка
інтелектуальних засобів і методів проектування, створення та
підтримки предметних онтологій в розподіленому мультимедійному
середовищі"
НЕЧИПОРЕНКО Марині Володимирівні - 1975 року народження,
кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту молекулярної біології і генетики НАН України для
проведення наукового дослідження "Дослідження
молекулярно-генетичної природи порушень гаметогенезу, що
призводять до безпліддя у чоловіків та жінок"
НОМІРОВСЬКОМУ Дмитру Анатолійовичу - 1974 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Київського
національного університету імені Тараса Шевченка для проведення
наукового дослідження "Чисельні методи оптимізації та моделювання
лінійних розподілених систем"
ОКАРИНСЬКОМУ Володимиру Михайловичу - 1975 року народження,
кандидатові історичних наук, доцентові Тернопільського інституту
соціальних та інформаційних технологій для проведення наукового
дослідження "Теорія і практика формування національної еліти в
історичній ретроспективі українського молодіжного руху"
ПАРАЩЕВІНУ Максиму Анатолійовичу - 1975 року народження,
кандидатові соціологічних наук, молодшому науковому
співробітникові Інституту соціології НАН України для проведення
наукового дослідження "Вплив сучасних глобальних процесів на
соціокультурну ситуацію в Україні"
ПЕТРОВІЙ Світлані Анатоліївні - 1973 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому
співробітникові Радіоастрономічного інституту НАН України для
проведення наукового дослідження "Діагностика плазми пульсарів за
спостереженнями їх радіоімпульсів на найбільших радіотелескопах у
світі"
ПИЛИПЕНКУ Андрію Юрійовичу - 1974 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Інституту математики НАН України для проведення наукового
дослідження "Дослідження локальної та асимптотичної поведінки
складних стохастичних систем"
ПИНДУСУ Юрію Івановичу - 1973 року народження, кандидатові
технічних наук, старшому науковому співробітникові Тернопільського
державного технічного університету імені Івана Пулюя для
проведення наукового дослідження "Оцінка довговічності елементів
конструкцій з алюмінієвих сплавів з тріщиною при нерегулярному
навантаженні"
ПИСАРЕНКУ Павлу Вікторовичу - 1972 року народження,
кандидатові сільськогосподарських наук, докторантові Інституту
агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук
для проведення наукового дослідження "Агроекологічні аспекти
використання природних розсолів та мінералів при моделюванні
стійких агроекосистем"
ПІШАК Ользі Василівні - 1969 року народження, докторові
медичних наук, професорові Буковинської державної медичної
академії для проведення наукового дослідження "Обгрунтування та
оцінка ефективності протизапальної та імуномоделюючої дії
системної ензимотерапії у хворих на остеоартроз і ревматоїдний
артрит"
ПІЩУХІНІЙ Ользі Олександрівні - 1975 року народження,
кандидатові технічних наук, асистентові Національного
аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "Харківський
авіаційний інститут" для проведення наукового дослідження
"Розробка комп'ютерної системи інтелектуальної підтримки прийняття
рішень при управлінні адміністративно-господарською діяльністю
сучасного вищого навчального закладу"
ПЛЄТНИКОВІЙ Ірині Леонідівні - 1976 року народження,
кандидатові економічних наук, старшому викладачеві Української
державної академії залізничного транспорту для проведення
наукового дослідження "Розроблення комплексної методики визначення
рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності
банкрутства підприємств"
ПОЛОТАЮ Антону Всеволодовичу - 1975 року народження,
кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту
проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України для
проведення наукового дослідження "Новітній нанокристалічний
перколяційний матеріал для багатошарових керамічних конденсаторів
нового покоління"
РАБАНОВИЧУ В'ячеславу Івановичу - 1973 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Інституту математики НАН України для проведення наукового
дослідження "Алгебри, породжені ідемпотентами, і поліноміальні
тотожності"
РИЖЕНКО Наталії Олександрівні - 1976 року народження,
кандидатові сільськогосподарських наук, науковому співробітникові
Інституту екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя для
проведення наукового дослідження "Екологічний моніторинг та
визначення оптимальних шляхів відновлення природних екосистем
Голосіївсько-Феофанівської і Конча-Заспівської лісопаркових зон"
РЕЗНІКУ Олександру Станіславовичу - 1975 року народження,
кандидатові соціологічних наук, молодшому науковому
співробітникові Інституту соціології НАН України для проведення
наукового дослідження "Громадянський простір України: проблема
інституціоналізації територіальних ідентичностей"
РОМАНЮК Світлані Іванівні - 1975 року народження, кандидатові
біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту
біохімії імені О.В. Палладіна НАН України для проведення наукового
дослідження "Створення імуноферментних тест-систем для діагностики
кашлюку та контролю за ефективністю профілактики цього
захворювання в Україні"
РОМАШОВУ Юрію Володимировичу - 1975 року народження,
кандидатові технічних наук, асистентові Національного технічного
університету "Харківський політехнічний інститут" для проведення
наукового дослідження "Створення теоретичних основ для розв'язання
проблем повзучості з пошкодженням матеріалів та конструкцій для
прогнозування довготривалої міцності та ресурсу енергетичного та
реакторного обладнання"
РОНТУ Андрію Миколайовичу - 1973 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, докторантові Інституту математики НАН
України для проведення наукового дослідження "Монотонні методи
дослідження крайових задач для абстрактних
функціонально-диференціальних рівнянь та їх застосування"
СЕЛІГЕЮ Пилипу Олександровичу - 1975 року народження,
кандидатові філологічних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України для
проведення наукового дослідження "Походження української лексики:
психічний і духовний світ людини"
СИРОТЮКУ Андрію Михайловичу - 1975 року народження,
кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові
Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України для
проведення наукового дослідження "Встановлення умов та критеріїв
поверхневого тріщиноутворення в сталях енергетичного устаткування
як базових засад їх технічної діагностики при циклічному
деформуванні у робочих середовищах"
СКОРЕНЬКОМУ Юрію Любомировичу - 1975 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, старшому викладачеві
Тернопільського державного технічного університету імені Івана
Пулюя для проведення наукового дослідження "Ефекти міжелектронних
взаємодій в квазіодновимірних органічних надпровідниках"
СЛІПЕНЮКУ Олександру Миколайовичу - 1971 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту
проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України для
проведення наукового дослідження "Особливості механічної поведінки
аморфних металічних сплавів, обумовлені процесами структурної
релаксації"
СУХІНІЙ Олені Миколаївні - 1974 року народження, кандидатові
економічних наук, молодшому науковому співробітникові Ради по
вивченню продуктивних сил України НАН України для проведення
наукового дослідження "Науково-методичні засади підвищення
ефективності природоохоронних витрат при закритті вугільних шахт"
ТЮПІ Ігорю Васильовичу - 1974 року народження, кандидатові
технічних наук, асистентові Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут" для проведення наукового
дослідження "Створення сучасних методів неруйнівного контролю
механічних напруг і деформацій конструкцій, вузлів і об'єктів
виробничої діяльності людини"
ФЕЙЕРУ Віталію Михайловичу - 1976 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому
співробітникові Інституту електронної фізики НАН України для
проведення наукового дослідження "Збудження електронних станів
GaAs повільними електронами"
ХАРЛАМПІДІ Дионісу Харлампійовичу - 1975 року народження,
кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту проблем машинобудування НАН України для проведення
наукового дослідження "Розробка та дослідження спеціалізованих
теплонасосних установок"
ЧЕРНЯВСЬКОМУ Сергію Сергійовичу - 1977 року народження,
кандидатові юридичних наук, керівникові відділу Національної
академії внутрішніх справ України для проведення наукового
дослідження "Розробка системи заходів протидії злочинності у
банківській сфері"
ШАУЛЬСЬКІЙ Ларисі Володимирівні - 1970 року народження,
кандидатові економічних наук, докторантові Інституту економіки
промисловості НАН України для проведення наукового дослідження
"Стратегія збереження і розвитку трудового потенціалу в умовах
реформування господарського механізму"
ШЕВЧУКУ Павлу Євгеновичу - 1974 року народження, кандидатові
економічних наук, старшому науковому співробітникові Ради по
вивченню продуктивних сил України НАН України для проведення
наукового дослідження "Стратегія подолання демографічної кризи в
Україні"
ШРАМКОВІЙ Оксані Вадимівні - 1974 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова НАН
України для проведення наукового дослідження "Нелінійності та
стаціонарний стан активних електромагнітних хвиль в обмежених
структурах з плазмоподібними властивостями"
ЮЗЕФОВИЧ Ользі Ігорівні - 1975 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України для проведення наукового дослідження "Надпровідність
та електронні властивості гетероструктур, які складаються з
напівпровідникових монохалькогенідів"
ЯВОРСЬКОМУ Володимиру Антоновичу - 1976 року народження,
кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України для
проведення наукового дослідження "Вивчення ролі ефекту акомодації
та синхронної активності нейронів гіпокампу в розвитку епілепсії".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 вересня 2004 року
N 239/2004-рпвгору