Документ 239-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.04.1998, підстава - 521-98-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 квітня 1995 р. N 239
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 521 ( 521-98-п ) від 21.04.98 )
Про такси для обчислення розміру шкоди,
заподіяної порушенням законодавства про
природно-заповідний фонд України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 621 ( 621-96-п ) від 08.06.96 )
З метою посилення охорони і використання територій та
об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення їх природних
комплексів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної
територіям та об'єктам природно-заповідного фонду підприємствами,
установами, організаціями і громадянами внаслідок:
незаконної рубки або пошкодження дерев і чагарників до
ступеня припинення росту (додаток N 1);
пошкодження дерев і чагарників не до ступеня припинення
росту (додаток N 2);
знищення або пошкодження молодняка природного походження,
самосіву, лісових культур на площах, призначених для
лісовідновлення (додаток N 3);
сінокосіння і випасання худоби без спеціального на те
дозволу (додаток N 4);
знищення або пошкодження трав'яного покриву (додаток N 5);
знищення або пошкодження мурашників (додаток N 6);
заготівлі (збору) дикорослих плодів, ягід, горіхів, грибів,
лікарських рослин, технічної сировини без спеціального на те
дозволу (додаток N 7);
проїзду транспорту в місцях, де це заборонено чинними
нормативними актами (додаток N 8);
влаштування без спеціального дозволу неорганізованих місць
відпочинку (додаток N 9);
незаконного добування чи знищення тварин, пошкодження або
знищення їх жител, місць перебування і розмноження (додаток N
10);
пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та
гідрологічних об'єктів (додаток N 11);
самовільного використання їх площ (додаток N 12).
2. Установити, що розмір шкоди, заподіяної порушенням
законодавства про природно-заповідний фонд України, обчислюється
за таксами зазначеними в пункті 1 цієї постанови, службовими
особами Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки, його органів та інших спеціально уповноважених
органів державної виконавчої влади, яким надано право накладення
адміністративних стягнень.
3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 і 2
постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 287
( 287-93-п ) "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної
порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України" (ЗП
України, 1993 р., N 10, ст.195).

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.19
Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1995 р. N 239
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної територіям та
об'єктам природно-заповідного фонду внаслідок незаконної
рубки або пошкодження дерев і чагарників до ступеня
припинення росту
----------------------------------------------------------------- Діаметр дерева на висоті |Оцінка заподіяної шкоди (у розмірі пенька у корі (в сантиметрах) |неоподатковуваних мінімумів |доходів громадян) ----------------------------------------------------------------- За кожне дерево,зрубане або пошкоджене до ступеня припинення
росту
до 10 10
10,1 - 14 20
14,1 - 18 70
18,1 - 22 150
22,1 - 26 200
26,1 - 30 260
30,1 - 34 360
34,1 - 38 480
38,1 - 42 600
42,1 - 46 700
46,1 - 50 800
За кожний сантиметр діаметра
понад 50 сантиметрів 40
За кожний кущ чагарника 40
Примітка: Під незаконною рубкою слід розуміти рубку дерев і
чагарників без спеціального на те дозволу або за
наявності дозволу, але не тих дерев (чагарників),
не на тих площах, ділянках, не в тій кількості, що
передбачені дозволом.
( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1995 р. N 239
ТАКСА
для обчислення шкоди, заподіяної територіям та об'єктам
природно-заповідного фонду внаслідок пошкодження
дерев і чагарників не до ступеня припинення росту
----------------------------------------------------------------- Діаметр дерева на висоті |Оцінка заподіяної шкоди (у розмірі пенька у корі (в сантиметрах) |неоподатковуваних мінімумів |доходів громадян) ----------------------------------------------------------------- За кожне дерево, зрубане або пошкоджене не до ступеня припинення
росту
до 10 3
10,1 - 14 10
14,1 - 18 20
18,1 - 22 45
22,1 - 26 75
26,1 - 30 120
30,1 - 34 160
34, - 38 200
38,1 - 42 270
42,1 - 46 310
46,1 - 50 360
За кожний сантиметр діаметра понад
50 сантиметрів 10
За кожний кущ чагарника 10
Примітка: Під висотою пенька слід розуміти відрізок комлевої
частини стовбура дерева від кореневої шийки до
умовного зрізу, який не повинен перевищувати 1/3
діаметра цього зрізу, а для дерев завтовшки менше
30 см на висоті умовного зрізу висота пенька не
повинна перевищувати 10 см (за винятком випадків
залишення пеньків більшої висоти згідно з
лісогосподарськими вимогами)
( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квтня 1995 р. N 239
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної територіям
та об'єктам природно-заповідного фонду внаслідок знищення
або пошкодження молодняка природного походження, самосіву,
лісових культур на площах, призначених для лісовідновлення
----------------------------------------------------------------- Вік молодняка природного |Оцінка заподіяної шкоди (у розмірі походження, самосіву, лісових |неоподатковуваних мінімумів культур |доходів громадян) | ----------------------------------------------------------------- Віком до 5 років (за кожний гектар) 10000
Віком від 6 до 10 років (за кожний
гектар) 13500
( Додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1995 р. N 239
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної територіям
та об'єктам природно-заповідного фонду внаслідок сінокосіння і
випасання худоби без спеціального на те дозволу
----------------------------------------------------------------- Вид порушення |Оцінка заподіяної шкоди (у роз- | мірі неоподатковуваних | мінімумів доходів громадян) ----------------------------------------------------------------- Сінокосіння (за кожний гектар)
а) сіножаті, пасовища:
сіяні трави 600
природні трави 200 б) поза межами сіножатей і
пасовищ 150
Випасання худоби (за кожну
голову)
а) сіножаті, пасовища:
велика рогата худоба і коні 25
молодняк великої рогатої
худоби і коней, дрібна худоба,
кози 15
б) поза межами сіножатей і
пасовищ: велика рогата худоба і коні 35 молодняк великої рогатої худоби і коней, дрібна худоба 15 кози 25
( Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1995 р. N 239
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної територіям
та об'єктам природно-заповідного фонду внаслідок знищення
або пошкодження трав'яного покриву
----------------------------------------------------------------- |Оцінка заподіяної шкоди (у роз- Місце порушення |мірі неоподатковуваних |мінімумів доходів громадян) ----------------------------------------------------------------- Сіножаті, пасовища (за кожний кв.
метр):
сіяні трави 25
природні трави 15
Території поза межами сіножатей і
пасовищ (за кожний кв.метр) 10
( Додаток N 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1995 р. N 239
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної
територіям та об'єктам природно-заповідного фонду
внаслідок знищення або пошкодження мурашників
----------------------------------------------------------------- Діаметр мурашника (у метрах) | Оцінка заподіяної шкоди (у роз- | мірі неоподатковуваних мінімумів | доходів громадян) ---------------------------------------------------------------- до 1 30
1,1 - 1,5 60
1,6 - 2 100
2,1 і більше 150
( Додаток N 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1995 р. N 239
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної
територіям та об'єктам природно-заповідного фонду
внаслідок заготівлі (збору) дикорослих плодів, ягід,
горіхів, грибів, лікарських рослин, технічної сировини
без спеціального на те дозволу
----------------------------------------------------------------- Вид порушення | Оцінка заподіяної шкоди (у розмірі | неоподатковуваних мінімумів | доходів громадян) ----------------------------------------------------------------- Збирання (заготівля)
(за 1 кілограм):
а) лікарської сировини
кореневищ та коріння 80
квіток, бруньок 60
кори 30
трави 40
листя 40
пагонів 35
плодів 25
наростів 20
б) грибів, мохів, лишайників 30
в) ягід у напівчагарниках і
трав'янистих ягідниках 25
г) плодів, у тому числі горіхів
у природних чагарниках 80
Примітка: Розмір шкоди, заподіяної територіям та
об'єктам природно-заповідного фонду внаслідок
незаконної заготівлі чи знищення рослин, занесених до
Червоної книги України, пошкодження або
знищення їх місцезростань, визначається за
відповідними таксами для обчислення розміру
стягнень за пошкодження чи знищення видів рослин,
занесених до Червоної книги України,
збільшеними втричі.
( Додаток N 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1995 р. N 239
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної
територіям та об'єктам природно-заповідного фонду
внаслідок проїзду транспорту в місцях, де це заборонено
чинними нормативними актами
----------------------------------------------------------------- Вид транспорту |Оцінка заподіяної шкоди (у розмірі |неоподатковуваних мінімумів |доходів громадян) ----------------------------------------------------------------- За кожну одиницю транспорту:
мопеди, мотоцикли і моторолери 10
легкові автомобілі,
мікроавтобуси, пікапи 20
автобуси, вантажні автомобілі і
спеціальна важка транспортна
техніка 40
( Додаток N 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1995 р. N 239
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної територіям та об'єктам
природно-заповідного фонду внаслідок влаштування без
спеціального дозволу неорганізованих місць відпочинку
----------------------------------------------------------------- Вид відпочинку |Оцінка заподіяної шкоди (у розмірі |неоподатковуваних мінімумів |доходів громадян) ----------------------------------------------------------------- За кожне місце для:
короткочасного відпочинку 20
відпочинку з ночівлею 40
( Додаток N 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1995 р. N 239
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної
територіям та об'єктам природно-заповідного фонду
внаслідок незаконного добування чи знищення тварин,
пошкодження або знищення їх жител, місць перебування і
розмноження
————————————————————————————————————————————————————————————————— | Оцінка заподіяної Вид порушення | шкоди (у розмірі | неоподатковуваних | мінімумів доходів | громадян) --------------------------------------------------------------- Незаконне добування або знищення
(за одну тварину)
Звірі
Бурий ведмідь 600
Лось, олень благородний 450
Олень плямистий, лань 300
Кабан, муфлон, козуля, бобер 180
Байбак, куниця лісова і кам'яна, норка
американська, єнотовидний собака, лисиця,
ондатра, нутрія 100
Заєць-русак, тхір лісовий, ласка, білка, 30
дикий кролик, вовчки
Інші корисні види 15
Птахи
Лебідь-шипун і лебідь-кликун, лелека білий,
велика і мала білі чаплі, тетерук,
сіра і руда чаплі 60
Рябчик, сови, денні пернаті хижаки 45
Шилодзьобка, галагаз, гуси, фазан,
сіра куріпка, кеклик 30
Качка, лиска, голуби, кулики, перепілка, інші
мисливські та немисливські птахи (крім сірої
ворони, грака і сороки) 15
Незаконне знищення (розорення) гнізда, За таксою на
нори, інших жител тварин, бобрових загат відповідний вид
тварин,
збільшеною
вдвічі
Незаконне вилучення яєць із гнізда 20 відсотків
від такси на
відповідний вид
птаха (за кожне
яйце)
Риби
(за один екземпляр)
Осетрові риби та їх гібриди (крім білуги
чорноморської, шипа, стерляді, осетра
атлантичного*) 120
Лососеві (крім лосося чорноморського та
лосося дунайського*), таймень 60
Форель, сом, марена (крім марени
дніпровської і марени кримської* ), судак,
сазан, рибець звичайний, білий амур, чорний
амур, камбала-калкан, кефаль, вугор, катран,
щука, товстолоб, окунь смугастий, буфало 30
Короп, лящ, білизна, луфар, оселедець, лин,
миньок, в'язь, камбала (крім камбали-калкана),
морський язик, скумбрія, жерех, канальний
сомик, акула-катран 15
Плітка, тараня, синець, клепець, підуст,
чехоня, карась 6
Головень, скат, морський минь, морський окунь 3
Бички всіх видів (крім бичка-рижика звичайного
та бичка золотистого*), сарган, барабуля,
ставрида, пузанок 0,5
Водні безхребетні
(за один екземпляр)
Раки (крім рака широкопалого*), краби (крім
краба трав'яного, краба волохатого, краба
кам'яного, краба мармурового та краба
прісноводного*), устриці (крім устриці
їстівної*), рапана 3
Морський їжак, морська зірка, змієхвостики,
голотурії та інші голкошкірі "сидячих" видів,
кишково-порожнинні "сидячих" видів 0,6
Мідії, модіоли, мії, кардіуми, солени, венуси,
донакси, інші двостулкові молюски "сидячих"
видів 0,6
Креветки 0,3
Восьминіг 0,5
Кальмар, каракатиця 0,6
Губки "сидячих" видів 0,3 (за 1
кілограм)
Водні рослини
(за 1 кілограм)
Морські водорості "сидячих" видів 0,2
Морські трави, річкові та болотні водорості,
ряска 0,2 ______________
* Види тварин, занесені до Червоної книги
України
Примітки: 1. Розмір шкоди, заподіяної незаконною
заготівлею ікри осетрових і лососевих риб,
обчислюється з розрахунку 900 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян за 1 кілограм
заготовленої продукції.
2. Розмір шкоди, заподіяної територіям та
об'єктам природно-заповідного фонду внаслідок
незаконного добування і знищення тварин,
занесених до Червоної книги України, та видів
тварин, позначених зірочкою у цій таксі,
пошкодження або знищення їх жител, місць
перебування і розмноження, визначається за
таксами для обчислення розміру стягнень за
пошкодження або знищення тварин, занесених до
Червоної книги України, збільшеними втричі.
( Додаток N 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1995 р. N 239
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної
територіям та об'єктам природно-заповідного фонду
внаслідок пошкодження карстово-спелеологічних,
геологічних та гідрологічних об'єктів
————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид об'єкта | Оцінка заподіяної | шкоди (у розмірі | неоподатковуваних | мінімумів доходів | громадян) ----------------------------------------------------------------- Карстово-спелеологічні об'єкти
Сталактити, сталагміти, сталагнати (за один сантиметр)
а) ті, що зростають 2,5
б) ті, що припинили ріст, релікти 3,5
Натічні кори (за один кв. дециметр площі)
а) ті, що зростають 2
б) ті, що припинили ріст, релікти 3
Водно-карбонатні утворення (за один куб. дециметр об'єму) 1,5 Гіпсові кристали, голки та інші аналогічні утворення:
а) за окремі відособлені екземпляри
(за один сантиметр довжини)
ті, що наростають 3
ті, що припинили ріст, релікти 4
б) за щітки та інші утворення
(за один кв.дециметр):
ті, що зростають 2
ті, що припинили ріст, релікти 3 Монокристали гіпсу, кальциту, інших мінералів (за один куб.дециметр) 2 Глинисто-полімінеральні сталактити гіпсових печер (за один сантиметр довжини) 1,5 Глинисто-натічні (бобовинні) кори (за один кв. дециметр) 2 Глинисто-мінеральні відклади (за один кв.дециметр) 1,5 Археологічні, палеонтологічні рештки (за один куб.дециметр об'єму) 3 Пошкодження стін, стелі (за один кв.дециметр) 2 Забруднення печер
а) механічне:
за кожну покинуту річ, банку, пляшку,
синтетичну тару та інше 0,3
за кожний принесений у порожнину
куб.дециметр стороннього інертного
матеріалу 0,2
б) хімічне
покинуті у відкритому вигляді
хімічні реактиви (за кожні 100 грамів
речовини) 0,3
в) біологічне (органічне, бактеріальне тощо)
за кожні 100 грамів органічної речовини 0,5
г) забруднення підземної атмосфери
відпрацьованими газами екологічно брудних
джерел освітлення та опалення:
за кожну годину працюючого джерела 0,1
за кожну випалену сигарету чи інший вид
тютюнових виробів 0,2
д) термальне забруднення
за кожний наступний градус за Цельсієм
(збільшення або зменшення) від звичайного для
даної порожнини температурного рівня
(за кожні 100 куб.метрів підземного повітря) 0,2
е) радіаційне забруднення
за кожну одиницю понад гранично допустиму
дозу 5
Несанкціоноване відвідування печер (за кожного відвідувача) 1
Поверхневі карстово-спелеологічні утворення
Пошкодження цінних каррових, первинно- та вторинно-кристалічних форм (за один кв.дециметр) 0,5 Засипання воронок, лійок, понорів, понижень без дозволу природоохоронних органів (за 10 кв.метрів площі) 3 Забруднення воронок (за один куб.об'єму забрудника) 4
Геологічні об'єкти
Пошкодження геологічних оголень, розрізів (за один кв.метр) 3 Пошкодження геоморфологічних утворень (за один кв.дециметр) 5
Гідрологічні об'єкти
Пошкодження водоспадів (за 0,5 метра висоти або один метр ширини) 20 Пошкодження водойми (за 0,1 гектара) 30 Пошкодження боліт (за 0,1 гектара) 30 Знищення боліт (за 0,1 гектара) 50
( Додаток N 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1995 р. N 239

ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної
територіям та об'єктам природно-заповідного фонду
внаслідок самовільного використання їх площ
----------------------------------------------------------------- Вид порушення | Оцінка заподіяної шкоди | (у розмірі неоподатковуваних | мінімумів доходів громадян) ----------------------------------------------------------------- Самовільне використання земельних
ділянок (за 1 кв.метр площі) під:
будівництво 15
сади, городи 5
розміщення торгових рундуків, тентів, рекламних щитів тощо 12
складування будь-яких матеріалів 10
влаштування сміттєзвалищ 13
( Додаток N 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКОвгору