Документ 239-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.07.2017, підстава - 463-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. № 239
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 94 від 15.02.2012, № 201 від 15.04.2015, № 196 від 02.03.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 94 від 15.02.2012
№ 1089 від 28.11.2012
№ 822 від 13.11.2013
№ 201 від 15.04.2015
№ 91 від 04.02.2016
№ 196 від 02.03.2016
№ 497 від 08.08.2016
№ 823 від 16.11.2016
№ 463 від 14.06.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 94 від 15.02.2012, № 201 від 15.04.2015, № 196 від 02.03.2016}

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 465 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та забезпечення участі національних збірних команд в Юнацьких Олімпійських іграх" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 45, ст. 1485).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 239

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 94 від 15.02.2012, № 201 від 15.04.2015, № 196 від 02.03.2016}

{У тексті Порядку слова “Державна служба молоді та спорту” і “Державна казначейська служба” в усіх відмінках замінено відповідно словами “Держмолодьспорт” і “Казначейство” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 94 від 15.02.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх" (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 94 від 15.02.2012, № 201 від 15.04.2015, № 196 від 02.03.2016}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 94 від 15.02.2012, № 822 від 13.11.2013}

{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 822 від 13.11.2013}

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів, які безпосередньо здійснюють видатки за напрямами, зазначеними в пункті 3 цього Порядку, визначаються головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів та даних такого реєстру.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) у рік проведення літніх (зимових) Олімпійських, Юнацьких Олімпійських ігор (далі - Ігри), Всесвітніх та Європейських ігор:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 196 від 02.03.2016}

проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди на літніх (зимових) Іграх та Європейських іграх (далі - національна збірна команда), включених до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на поточний рік;

здійснення витрат, пов’язаних із забезпеченням участі національної збірної команди в літніх (зимових) Іграх, Всесвітніх та Європейських іграх (оплата проживання відповідно до умов прийому, що встановлені організаційним комітетом літніх (зимових) Ігор, Всесвітніх та Європейських ігор, харчування, проїзду, бронювання квитків, послуг з перевезення багажу, транспортних послуг, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів, послуг поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, страхування, оформлення віз, виплата добових, внесок за участь національної збірної команди в літніх (зимових) Іграх, Всесвітніх та Європейських іграх, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, у тому числі медико-відновлювальних засобів, придбання і виготовлення сувенірної, поліграфічної продукції, квітів, придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу для спортсменів та тренерів, канцелярських товарів, малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, оплата інших послуг, необхідних для забезпечення участі національної збірної команди в літніх (зимових) Іграх, Всесвітніх та Європейських іграх), включаючи організацію роботи штабу за місцем проведення літніх (зимових) Ігор, Всесвітніх та Європейських ігор;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 196 від 02.03.2016, № 497 від 08.08.2016}

виплату винагород спортсменам - чемпіонам і призерам літніх (зимових) Ігор, Всесвітніх та Європейських ігор і їх тренерам відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 91 “Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту” та від 27 січня 2010 р. № 91 “Про встановлення винагород спортсменам України - чемпіонам, призерам Олімпійських ігор та їх тренерам” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 8, ст. 391);

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 91 від 04.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 196 від 02.03.2016}

організацію і проведення урочистих церемоній проводів національної збірної команди на літні (зимові) Ігри, Всесвітні та Європейські ігри, зустрічей після повернення з літніх (зимових) Ігор, Всесвітніх та Європейських ігор, заходів з відзначення спортсменів - чемпіонів і призерів літніх (зимових) Ігор, Всесвітніх та Європейських ігор і їх тренерів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України (оплата проживання, проїзду, бронювання квитків, виплата добових спортсменам і тренерам - учасникам зазначених заходів, крім випадків, коли такі заходи проводяться безпосередньо перед відрядженням національної збірної команди на літні (зимові) Ігри, Всесвітні та Європейські ігри чи одразу після повернення з них, придбання і виготовлення сувенірної, поліграфічної продукції, квітів, канцелярських товарів, оплата транспортних послуг, витрат, пов’язаних з орендою приміщень та обладнання, інших послуг, необхідних для проведення таких заходів);

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 196 від 02.03.2016}

висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національних збірних команд у літніх (зимових) Іграх, Всесвітніх та Європейських іграх (виготовлення та розміщення тематичних відеороликів і фільмів, інформаційних повідомлень у засобах масової інформації);

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 196 від 02.03.2016}

{Підпункт 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 201 від 15.04.2015}

1-1) виплату у 2016 році винагород спортсменам, які зайняли четверте - шосте місця на XXXI літніх Олімпійських іграх, та їх тренерам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 91 “Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 634);

{Пункт 3 доповнено підпунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 823 від 16.11.2016}

2) у рік, що передує року проведення зимових Ігор:

проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди, включених до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на поточний рік;

здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням участі національної збірної команди в зимових Іграх (оплата проїзду, в тому числі бронювання квитків, оформлення віз, придбання і виготовлення сувенірної, поліграфічної продукції, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу для спортсменів та тренерів, малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, оплата інших послуг, необхідних для забезпечення участі національної збірної команди в зазначених Іграх, включаючи організацію роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення Ігор та матеріально-технічне забезпечення участі його членів у таких Іграх);

{Абзац третій підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 822 від 13.11.2013, № 497 від 08.08.2016}

3) придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі в літніх (зимових) Іграх, Всесвітніх та Європейських іграх на заключному етапі підготовки та забезпечення їх участі в літніх (зимових) Іграх, Всесвітніх та Європейських іграх;

{Підпункт 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 201 від 15.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 196 від 02.03.2016}

4) виплату винагород спортсменам - чемпіонам, призерам попередніх літніх (зимових) Ігор, Всесвітніх та Європейських ігор і їх тренерам у разі прийняття організаторами змагань рішення щодо результатів змагань, які є підставою для отримання права на такі винагороди відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 91 “Про встановлення винагород спортсменам України - чемпіонам, призерам Олімпійських ігор та їх тренерам” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 8, ст. 391) та від 4 лютого 2016 р. № 91 “Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 634).

{Пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 463 від 14.06.2017}

Заключний етап підготовки національної збірної команди до літніх Ігор, Всесвітніх та Європейських ігор розпочинається з 1 січня року їх проведення, до зимових Ігор - з 1 липня року, що передує року їх проведення.

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 201 від 15.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 196 від 02.03.2016}

4. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними в пункті 3 цього Порядку, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням потреби в таких коштах і детальних розрахунків витрат, визначених на підставі встановлених норм та нормативів, діючих цін і тарифів, кількісного складу національної збірної команди, переліку необхідного спортивного обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу для спортсменів та тренерів, календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів і регламентних документів міжнародних спортивних організацій, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

Склад національної збірної команди, перелік необхідного спортивного обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу для участі у літніх (зимових) Олімпійських, Юнацьких Олімпійських іграх та Європейських іграх затверджуються Мінмолодьспортом за погодженням з Національним олімпійським комітетом, для участі у Всесвітніх іграх - за погодженням із Спортивним комітетом України.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013; в редакції Постанови КМ № 196 від 02.03.2016}

Одержувачі бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють видатки відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів і послуг проводиться з урахуванням вимог бюджетного законодавства.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 94 від 15.02.2012}

6. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 196 від 02.03.2016}

7. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів і послуг, які безпосередньо не пов’язані з організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди, забезпеченням її участі в літніх (зимових) Іграх, Всесвітніх та Європейських іграх;

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 201 від 15.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 196 від 02.03.2016}

забезпечення участі в літніх (зимових) Іграх, Всесвітніх та Європейських іграх осіб, що безпосередньо не здійснювали підготовку спортсменів національної збірної команди до літніх (зимових) Ігор, Всесвітніх та Європейських ігор, а також осіб, участь яких у літніх (зимових) Іграх, Всесвітніх та Європейських іграх не є обов’язковою відповідно до регламенту їх проведення, включаючи офіційних осіб;

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ № 201 від 15.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 196 від 02.03.2016}

оплату посередницьких послуг;

здійснення видатків, що фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору