Документ 2389-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2015, підстава - 580-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін
до деяких законів України щодо інформування
керівниками правоохоронних органів громадськості
про стан законності та заходи щодо її зміцнення
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 37, ст.497 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015 }

 
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

 
     3. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
     1) пункт 40 частини першої статті 26 викласти в такій редакції:
 
     "40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території";
 
     2) частину першу статті 43 доповнити пунктом 36 такого змісту:
 
     "36) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2389-VIвгору