Документ 2384-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.01.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.02.2005. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 19 Закону України
"Про звернення громадян"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 11, ст.200 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Частину першу статті 19 Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
     "у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову".
 
     У зв'язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 20 січня 2005 року
N 2384-IVвгору